Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt voor
dit jaar EUR 2 miljoen beschikbaar voor niet-Antilliaanse bedrijven die
een intensieve en duurzame commerciële samenwerking aan willen gaan met
een Antilliaans bedrijf. De Nederlandse overheid wil met het PSNA-programma (Programma Samenwerking Nederlandse Antillen) investeringsrisicos verlagen, opdat toekomstige investeringen in de Nederlandse Antillen gegenereerd worden.  

 
Ondernemers die plannen hebben op de eilanden Bonaire, Curaà§ao, Sint
Maarten, Sint Eustatius of Saba, kunnen tot woensdag 1 juni 2005 (12:00
uur Ned. tijd) hun projectvoorstel indienen bij de EVD, de organisatie
die het PSNA-programma uitvoert. Op 2 mei 2005 vindt er bij de EVD in
Den Haag een voorlichtings-bijeenkomst plaats, waar ondernemers alles
over hun mogelijkheden te weten kunnen komen.  
 
Financiële ondersteuning en criteria daarvoor  
De financiële vergoeding die PSNA biedt aan de samenwerkingsprojecten
bestaat uit 60% van de totale projectkosten. De maximale
PSNA-projectbijdrage is EUR 750.000.   
De samenwerkingsvoorstellen die in aanmerking komen voor deze
financiële vergoeding moeten voldoen aan eisen op het gebied van
vervolginvesteringen en ontwikkelingsrelevantie. De projecten moeten
bijdragen aan de economische ontwikkeling van de Nederlandse
Antillen.   
Voor meer informatie over de criteria kunt u de tenderinstructies downloaden via www.evd.nl/psna.  
 
   
Sectoren  
In overleg met de Antilliaanse overheid zijn de volgende sectoren
gedefinieerd waarbinnen projecten kunnen worden ingediend:  
- Toerisme;  
- Logistieke en maritieme dienstverlening;  
- ICT;  
- Duurzame energie en milieu;  
- Agro;  
- Industrie.  
 
Voorlichtingsbijeenkomst  
Op 2 mei 2005 is er een voorlichtingsbijeenkomst waarvoor geïnteresseerde ondernemers zich kosteloos kunnen aanmelden (via www.evd.nl/psna). Tijdens deze bijeenkomst in Den Haag worden alle ins en outs van PSNA uit de doeken gedaan.  
 
Voor meer informatie  
Voor meer informatie over PSNA kunt u terecht op www.evd.nl/psna.
 
De EVD is als agentschap van het Ministerie van Economische Zaken de
uitvoeringsinstantie van de rijksoverheid voor het faciliteren en
stimuleren van internationaal ondernemen en internationale
samenwerking. Tot 1 april 2004 werd PSNA uitgevoerd door Senter
Internationaal. Sinds 1 april 2004 is PSNA (samen met andere
internationale opdrachten van Senter Internationaal) verhuisd naar de
EVD. Dit heeft geen consequenties gehad voor de inhoud van het
PSNA  programma.   

Bron: EVD