In de Tweede Kamer heeft minister Camiel
Eurlings donderdag toegezegd dat de spitsstroken open gaan bij een
dreigende file. Openstelling gebeurt als de verkeersintensiteit van
1500 voertuigen per rijstrook wordt behaald. Dit geldt ook buiten
de reguliere spitsperiode.

De spitsstroken zijn ontworpen voor de
gevallen dat het verkeersaanbod tijdelijk groter is dan de geboden
wegcapaciteit. Bij de bepaling wanneer een spitsstrook wordt
opengesteld tellen drie criteria mee: vaste sluitingstijden,
verkeersintensiteit, en weersomstandigheden.

bron:VenW