Minister Camiel Eurlings van Verkeer en
Waterstaat wil de HSL-Zuid stapsgewijs in gebruik nemen, de
dienstregeling geleidelijk uitbreiden en dan de treinen met steeds
hogere snelheden laten rijden. Dat schrijft hij in een brief aan de
Tweede Kamer. Hij wil veiligheid en realisme hierbij voorop
plaatsen.

De bewindsman wil rondom de HSL-Zuid geen
verwachtingen meer wekken die niet waar kunnen worden gemaakt. Hij
schrijft de Tweede Kamer dat voortaan wordt gesproken over
streefdata ten aanzien van de start van het vervoer over de
spoorlijn met 160 km/u (december 2007) en 300 km/u (oktober 2008).
,,De realiteit is dat de huidige inzichten van alle betrokken
partijen wijzen op een aanzienlijke overschrijdingskans van de
beide streefdata met tenminste enkele maanden. Ik werk met alle
betrokken partijen constructief samen om dit planningsrisico terug
te dringen en beide genoemde streefdata zo goed mogelijk te
handhaven, maar garanties kan ik niet geven. Om deze reden heb ik
het volgende besloten. Er zal gedurende de beginperiode van het
vervoer met 160 km/u alleen van het noordelijke tracé
(Amsterdam- Rotterdam) gebruik gemaakt gaan worden. Voor het
zuidelijke deel van het tracé (Rotterdam-grens) geef ik
absolute voorrang aan het onbelemmerd bouwen en testen van het
veiligheidssysteem om daarmee verdere vertragingen te
voorkomen.

Eind september zal ik meer inzicht hebben
in de condities en de financiële aspecten van de concessie
voor het tijdelijke vervoer door HSA over het noordelijk deel van
de HSL-Zuid met 160 km/u. Ook hoop ik dan nog meer zicht te hebben
op de realiteit van de streefdata wanneer ik meer resultaten heb
van het testprogramma. Tevens heb ik dan meer zicht op de
haalbaarheid van de Aanvangsdatum Vervoer.

Op basis van deze informatie zal ik in
september een definitieve go/nogo-beslissing nemen over de
voorgenomen start van het vervoer met 160 km/u in december 2007. Ik
zal uw Kamer daarover zo spoedig mogelijk informeren. Ook kan ik uw
Kamer dan met meer zekerheid berichten over de haalbaarheid van de
streefdatum van 1 oktober 2008.”

bron:VenW