Europees bronbeleid is essentieel om de luchtkwaliteit in Europa te verbeteren. Het aanscherpen van de Europese normen voor fijn stof kan alleen als Europa zo spoedig mogelijk de emissie eisen voor de industrie, verkeer en landbouw aanscherpt. Alleen dan kunnen de nationale doelstellingen worden gerealiseerd. Dit heeft staatssecretaris Van Geel (milieu) vandaag na een harde discussie in de milieuraad in de raadsconclusies laten vastleggen.

Bronbeleid noodzakelijk
Staatssecretaris Van Geel wil dat er sneller een scherper Europees beleid komt om de luchtkwaliteit te verbeteren. Zonder Europees beleid is het niet mogelijk om de Europese normen voor fijn stof aan te scherpen. Immers luchtverontreiniging is een grensoverschrijdend probleem. Meer dan de helft van de vervuiling in Nederland is afkomstig vanuit het buitenland.
Ondanks het feit dat bijna alle Europese lidstaten problemen ondervinden om de huidige normen voor fijn stof te halen, vonden de meeste ministers dat de zorgen van Nederland vooral in de Europese richtlijn, die waarschijnlijk deze zomer wordt afgerond, moeten worden meegenomen. Van Geel hield echter vast aan de samenhang tussen bronbeleid en nationale doelstellingen en uiteindelijk is het Oostenrijks voorzitterschap aan deze eis tegemoet gekomen.
Zonder een snel en ambitieus Europees beleid is het volgens Van Geel niet mogelijk om aan de Europese luchtkwaliteitseisen te voldoen. Van Geel heeft er bij de vergadering van Europese milieuministers op aangedrongen om de emissie eisen voor diesel personenauto's en bestelauto's aan te scherpen (euro 6). Ook wil hij de huidige emissie eisen voor auto's (euro 5) sneller invoeren dan 2010. In juni nemen de Europese milieuministers daarover een beslissing.
Aanscherping fijnstofnormen niet reeel
Naast een pleidooi voor een Europees bronbeleid, heeft Van Geel ook benadrukt dat het niet reeel is om met nieuwe normen voor fijn stof (PM2.5) te komen. De huidige normen (PM10) worden bijna in geen enkele Europese lidstaat gehaald. Ook Nederland voldoet (nog lang) niet aan de huidige Europese normen voor fijn stof. Dit ondanks een ambitieus nationaal beleid om de luchtkwaliteit te verbeteren. Nederland heeft in een verklaring laten vastleggen dat voordat er emissie eisen worden gesteld de effectiviteit en uitvoerbaarheid wordt
onderzocht. Daarom moeten in de Europese richtlijn voor luchtkwaliteit eerst streefwaarden worden opgenomen, voordat er bindende normen worden vastgelegd.
bron:VROM