Europa start op 1 januari 2007 een
grootschalig onderzoek naar de mogelijkheden om de verspreiding van
HIV en AIDS te beperken. Nederland zal een substantiële
bijdrage leveren door de inzet van wetenschappers van Sanquin
Research. De Europese Commissie heeft 15,5 miljoen euro
uitgetrokken ter ondersteuning van de zoektocht naar veilige en
effectieve strategieën om infectie met HIV te voorkomen. Het
ontwikkelen van vaccins en antivirale gels is uiteindelijk de beste
manier om de strijd tegen de AIDS-pandemie aan te gaan.

Europese samenwerking

De Europese subsidie brengt 32
organisaties uit 10 landen samen in een consortium

(Europrise). Voor Nederland participeert
Sanquin Research. Sanquin regelt in Nederland de bloedvoorziening.
De eraan verbonden onderzoekers zijn gespecialiseerd in
bloedoverdraagbare ziektes. Professor Hanneke Schuitemaker leidt
het onderzoek.

Schuitemaker: 'Met dit initiatief zet
Europa zich serieus op de kaart in de strijd tegen de verspreiding
van het HIV-virus. Als je weet dat er wereldwijd elke dag 14.000
HIV-geïnfecteerden bijkomen, ben je wel ontzettend gemotiveerd
om hier de schouders onder te zetten. Ook wetenschappelijk is het
een uitdaging.'

Ontwikkeling vaccin

'Er wordt gewerkt aan een gel die lokaal
(vaginaal) kan worden toegepast om overdracht van het virus te
voorkomen. Vooral in landen waar condoomgebruik niet
vanzelfsprekend is, kan dit enorm helpen. In Nederland zullen we
ons de komende jaren concentreren op het maken van een vaccin tegen
AIDS. Als dat lukt, kun je je dus laten inenten tegen
HIV-besmetting', aldus Schuitemaker.

WHO

De Wereldgezondheidsorganisatie schat dat
er eind 2004 veertig miljoen mensen met HIV waren besmet. Daarvan
wonen er 740.000 in West-Europa en 25 miljoen in Afrika. De
promotie van condoomgebruik heeft wel een matigend effect gehad,
maar er zijn extra preventieve strategieën nodig. Het
internationale onderzoeksproject zal vijf jaar in beslag nemen.

bron:Sanquin