De Europese  Landbouw- en Visserijraad heeft vandaag het FLEGT EU-actieplan tegen de
handel in illegaal geoogst hout goedgekeurd. De goedkeuring van dit actieplan is een
belangrijke stap  in de strijd tegen de wereldwijde handel in illegaal gekapt hout. Door systematische overtreding van wetgeving in een aantal hout-producerende landen lopen de overheden van deze landen 10-15 miljard dollar per jaar aan belastinginkomsten mis. Door de kap raken natuurgebieden leeg en verliest de lokale bevolking toegang tot belangrijke hulpbronnen.

De kern van het FLEGT-actieplan (Forest Law Enforcement, Governance and Trade)  bestaat uit partnerschappen tussen de Europese Unie en belangrijke houtproducenten. Doel van deze bilaterale overeenkomsten is om landen bij te staan in het herstructureren van hun bosbouw. Daarmee wordt de ecologische en sociale schade van de ongecontroleerde houtkap tegengegaan en het inkomen uit bosbouw vergroot.  Door een licentiesysteem verzekert de Unie zich ervan dat het ingevoerde hout wetmatig geoogst en verhandeld is. Te verschepen hout krijgt daarom in het land van uitvoer een exportvergunning. Hout uit FLEGT-landen zonder zo.n vergunning wordt geweerd.
De Landbouw- en Visserij raad heeft twee documenten goedgekeurd. Een verordening waardoor de douane van EU-lidstaten hout uit FLEGT-landen op legaliteit kan toetsen. En een onderhandelingsmandaat waarmee de Europese Commissie besprekingen aan kan gaan met potentiële FLEGT-landen. Nederland heeft tijdens zijn EU-voorzitterschap in de tweede helft van 2004 de douaneverordening grotendeels uitonderhandeld. Het Verenigd
Koninkrijk  is er nu in geslaagd zowel de verordening als het mandaat voor politieke besluitvorming klaar te stomen. Nederland  gaat de Europese Commissie bijstaan tijdens de onderhandelingen met Maleisië. Nederland en Maleisië zijn grote handelspartners op het gebied van hout en hebben beide belang bij het verduurzamen van deze handel. De Europese Commissie blijft formeel verantwoordelijk voor de onderhandelingen.
Nederlands ondersteunt de Commissie met diverse middelen om te komen tot een FLEGT- Partnerschapsovereenkomst met Maleisië. Een Nederlandse expert wordt gedetacheerd bij de Missie van de Europese Commissie in Kuala Lumpur. De Ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Buitenlandse Zaken bieden financiële ondersteuning en verstrekken expertise op het gebied van bosbouw, ketenbeheer, douaneprocedures en marketing.
 
bron:LNV