Op de vliegbasis Eindhoven opent 1 juli
het Movement Coordination Centre Europe. Het MCCE coördineert
strategisch militair transport door de lucht en over zee binnen de
landen van de NAVO en de Europese Unie. Daardoor kan de toch al
schaarse transportcapaciteit beter worden benut.

Het MCCE coördineert ook het
bijtanken van vliegtuigen in de lucht. Het nieuwe centrum verenigt
twee, tot nu toe eveneens op Eindhoven gevestigde organisaties: het
European Airlift Centre en het Sealift Coordination Centre. Hierin
werken vijftien NAVO en/of EU-lidstaten samen. Op 1 januari komen
er nog eens zes bij.

bron:MinDef