Bedrijven die jaarlijks meer dan 1 ton
chemische stoffen produceren of importeren worden verplicht om over
deze stoffen informatie te geven over de veiligheid van mens en
milieu. Het gaat om zo'n 30.000 stoffen, waarvan de meeste nog
nooit eerder zijn getest op hun veiligheid. Om te voorkomen dat al
dat testen leidt tot meer dierproeven, wordt duplicatie van
dierproeven verboden. Dat is de kern van het nieuwe Europese
chemische stoffenbeleid, dat vandaag door de EU milieuministers is
aangenomen. Vorige week was daarover een akkoord bereikt met het
Europees Parlement. Op termijn zullen gevaarlijke,
kankerverwekkende stoffen worden vervangen.

Staatssecretaris Van Geel (milieu) vindt
het een goede zaak dat de gevaarlijkste stoffen geleidelijk worden
vervangen. Ook vindt hij het van groot belang dat bedrijven worden
verplicht informatie te geven over chemische stoffen. Daarmee
worden de risico's van het gebruik van chemische stoffen beperkt
en dat biedt een betere bescherming voor mens en milieu.

De nieuwe regels gaan per 1 juni 2007 in
werking. In Helsinki wordt een speciaal bureau voor de registratie
van chemische stoffen opgericht. Dit bureau onderzoekt de
informatie die door bedrijven wordt aangeleverd.

Vanaf januari start in Nederland een
helpdesk (www.reach-helpdesk.nl) om bedrijven voor te bereiden op
de nieuwe wetgeving.

Staatssecretaris Van Geel heeft samen met
staatssecretaris Van Gennip tijdens het

Nederlands voorzitterschap een belangrijke
prioriteit gegeven aan dit onderwerp om tot een werkbare regeling
te komen die goed is voor mens en milieu.

bron:VROM