Het vergroten van de kennis over en
bewustwording van gelijke kansen staat centraal tijdens het
Europees Jaar van Gelijke Kansen voor iedereen. De activiteiten in
het kader van het jaar zijn gericht op het terugdringen van
discriminatie en het benadrukken van de voordelen van
diversiteit.

Met het versturen van een spel via een
e-mail, een zogenaamde viral movie, heeft demissionair minister De
Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het startsein gegeven
voor het Europees Jaar van Gelijke Kansen voor iedereen in
Nederland. De minister deed dit tijdens een werkbezoek dat hij
vandaag bracht aan het Anti Discriminatie Bureau in Den Haag.

De Europese Commissie heeft 2007
uitgeroepen tot Europees Jaar van Gelijke Kansen voor iedereen! De
Commissie wil met het jaar een einde maken aan onderscheid en
discriminatie en de voordelen van diversiteit benadrukken. In
Nederland zal de nadruk liggen op het vergroten van kennis en
bewustwording. Daartoe zullen onder meer conferenties, workshops,
een schooltoernee en een Gelijke Kansen Estafette worden
georganiseerd.

Om het doel van het jaar dichterbij te
brengen is een miljoen euro subsidie beschikbaar voor organisaties
die projecten willen uitvoeren. De projecten moeten zich richten op
het bestrijden van onderscheid op grond van godsdienst en
levensovertuiging, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, handicap of
chronische ziekte en leeftijd.

bron:SZW