Alle Nederlanders in Aruba en de
Nederlandse Antillen mogen voortaan stemmen voor het Europees
Parlement. Op dit moment mogen Arubanen en Antillianen alleen
stemmen als zij ooit tien jaar in Nederland hebben gewoond. Dit
staat in een voorstel van staatssecretaris Bijleveld (BZK), waarmee
de ministerraad heeft ingestemd.

Aanleiding hiervoor zijn uitspraken van de
Raad van State en het Europese Hof van Justitie.

Het Europees kiesrecht verandert niets aan
de positie van Aruba en de Nederlandse Antillen ten opzichte van de
Europese Unie.

Bron:BZK