Nederland stelt, met Duitse steun, de
vliegbasis Eindhoven beschikbaar voor de vestiging van het Europees
Luchttransportcommando (EATC). De ministers van Defensie van
Duitsland en Nederland, dr. Franz-Josef Jung en Henk Kamp, hebben
hiertoe op 15 februari een principeakkoord gesloten.

Het EATC is een initiatief van Frankrijk
en Duitsland. Naast Nederland zijn ook België en Luxemburg
uitgenodigd hieraan deel te nemen. Het commando stelt de
deelnemende landen in staat hun luchttransportmiddelen te bundelen
en centraal aan te sturen. Hierdoor kan de schaarse militaire
luchttransportcapaciteit effectiever en doelmatiger worden
ingezet.

bron:MinDef