Het voorstel van het Europees Parlement (EP) dat werkgevers vergaande verplichtingen zou opleggen bij de bescherming van hun werknemers tegen zonlicht is van de baan. MKB-Nederland is blij dat het EP voor een realistischer aanpak heeft gekozen.

Het EP gaat nu uit van nationale regelingen, iets waar MKB-Nederland, collega-organisaties in Europa en koepel UEAPME enkele weken geleden al voor hebben gepleit. Een aanpak per lidstaat is veel logischer, immers het risico op felle zon is in Noord-Europa veel geringer dan in het zuiden.

Een ander bezwaar van MKB-Nederland richtte zich op het verplicht dagelijks opmaken van een risicorapport met daarbijbehorende grote administratieve overlast voor ondernemers. Dit is nu eveneens van tafel, mits de Nederlandse overheid niet allerlei extra regels op gaat leggen.

Werkgevers in ons land besteden in de verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE) al aandacht aan risico's bij werken in de zon. Indien het EP de regeling had aangenomen, zou een groot aantal ondernemers zijn getroffen in sectoren als de bouw, metaal, hoveniers, dakdekkers, schilders, installateurs, recreatie en strandexploitanten.

bron:MKB

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular