Een buitenlandse werkgever, die werknemers
detacheert naar een ander land, moet de loon- en arbeidsvoorwaarden
van het tewerkstellingsland respecteren. Gisteren keurde het
Europees Parlement een rapport goed, waarin de bestaande problemen
en oplossingen bij detachering van buitenlandse werknemers zijn
opgenomen. Ook de Nederlandse overheid zal de uitvoeringswet
detachering moeten aanscherpen en meer moeten investeren in de
controle op naleving van CAO-afspraken. FNV Bouw is blij met dit,
door een overgrote meerderheid in het Europese Parlement genomen
besluit.

'Voorstanders van een sociaal Europa met
een betere controle op naleving van CAO-afspraken hebben een
belangrijke overwinning behaald. De Europese Commissie heeft
bakzeil gehaald,' aldus John Kerstens, vice-voorzitter van FNV
Bouw. 'Samen met andere bonden hebben we de afgelopen jaren
gedemonstreerd tegen een richtlijn waarin de bevoegdheden van
inspectiediensten aan banden werden gelegd. De inzet van al deze
vakbondsleden heeft resultaat gehad.'

De Detacheringsrichtlijn werd zwaar onder
vuur genomen door de Dienstenrichtlijn. FNV Bouw is dan ook
tevreden met de afgezwakte Dienstenrichtlijn. Nu er duidelijkheid
is over de interpretatie van de Detacheringsrichtlijn krijgen
inspectiediensten betere bevoegdheden en mogelijkheden om de
naleving van arbeidsvoorwaarden te controleren. Het Europees
parlement pleit voor de oprichting van een organisatie die bevoegd
is om informatie uit de verschillende Europese landen uit te
wisselen en te coördineren. 'Een soort sociale Europol,'
legt Kerstens uit. 'De Nederlandse inspectie kan daar informatie
krijgen over bedrijven in andere landen en andersom.'

Uiteindelijk gaat het erom dat een
buitenlandse werkgever, die werknemers detacheert naar een ander
land, de loon- en arbeidsvoorwaarden van het tewerkstellingsland
naleeft. Bovendien moet er meer aandacht zijn voor het opsporen van
schijnzelfstandigen. Dit zijn buitenlandse werknemers die onder de
vlag van zelfstandig ondernemer aan het werk zijn, maar in de
praktijk gewone werknemers zijn en dus gewoon onder de CAO zouden
moeten vallen. Dit soort schijnconstructies moeten via strengere
controles worden tegengegaan.

John Kerstens: 'Deze uitspraak van het
Europees Parlement is een steun in onze rug in ons overleg met de
Nederlandse overheid om de naleving van CAO's en andere wetgeving
voor buitenlandse werknemers die in ons land gedetacheerd zijn,
serieus aan te pakken.'

bron:FNV