Op 24 mei vond in de commissie Economische en Monetaire Zaken van het Europees Parlement het debat plaats over het rapport van Jules Maaten inzake de Euro plaats.

De sprekers namens de verschillende fracties ondersteunden de conclusie van het rapport-Maaten dat de euro een politiek en economisch succes is. "Dankzij de euro hebben we de langste periode ooit van lage inflatie en lage rente, en van monetaire stabiliteit in een wereld die de afgelopen jaren verder zeer turbulent is geweest," aldus Jules Maaten.

Tegelijkertijd constateerde men dat de communicatie-strategie van de Europese Commissie en de Europese Centrale Bank beduidende verbetering behoeft, gezien de scepsis over de munt in eurolanden zoals Duitsland en Nederland en ook in een aantal toekomstige euro-landen.

"Er moet een les getrokken worden voor de invoering van de euro in de nieuwe EU-lidstaten", aldus Jules Maaten. "Het verstrekken van voldoende en juiste informatie is van groot belang. Hieronder valt ook het waarschuwen tegen prijsstijgingen in sectoren waar veel met contant geld wordt betaald, zoals we in Nederland hebben gezien bij een aantal kappers, horeca en parkeertarieven."

Maaten doet in zijn rapport enkele concrete voorstellen die het beeld van de Europese munt moeten verbeteren. Hij wil dat de ECB jaarlijks met een analyse komt met de voor- en nadelen van de euro voor de consument.

"Het jaarverslag van de ECB is voor de gewone consument onleesbaar. Ik wil een korte overzichtelijke analyse zien met duidelijke cijfers en concrete voorbeelden uit het dagelijks leven van de consument."

Ook pleit hij voor het creëren van nationale euro-fora in de nieuwe lidstaten, zoals indertijd in Nederland gebeurde: "Deze formule waarin het ministerie van financiën, banken, consumentenorganisaties, het MKB, etc in nauw overleg de introductie van de euro voorbereiden, was een succes. De nieuwe lidstaten kunnen dit als voorbeeld gebruiken."

Het debat maakt weg vrij voor goedkering van het rapport op 15 juni in de parlementscommissie, waarna er op 4 juli plenair in Straatsburg over wordt gedebatteerd met de President van de Europese Centrale Bank, Jean-Claude Trichet.

bron:VVD

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular