De recente 'Open Skies-overeenkomst'
tussen de VS en de EU omtrent de luchtvaart lijkt gunstig uit te
pakken voor de consument. Lagere ticketprijzen en de creatie van
nieuwe banen liggen in het vooruitzicht. Het milieu lijkt echter de
dupe te worden van de toenemende concurrentie. De uitstoot van
broeikasgassen zou wel eens flink kunnen gaan toenemen. Het zadelt
het Parlement op met een delicate kwestie.

De Open Skies-overeenkomst voor vrije
luchtvaart tussen de VS en de EU werd geïnitieerd tijdens de
transatlantische top tussen de VS en de EU in juni 2003. Sindsdien
volgden er elf onderhandelingsrondes, waarbij de onderhandelaars
inmiddels volgens betrokkenen "revolutionaire resultaten" hebben
geboekt. De overeenkomst tussen de EU en de VS zou 60 percent van
al het wereldverkeer omvatten, daarmee een groot deel bijdragend
aan de Lissabonstrategie, die als doelstelling heeft dat tegen 2010
de EU de meest competitieve en dynamische kenniseconomie van de
wereld moet zijn.

"Grote stap voorwaarts"

Met de Open Skies overeenkomst is het
Europese luchtvaartmaatschappijen toegestaan om vanaf het
winterseizoen 2007/2008 vanuit iedere plaats binnen de Europese
Unie naar Amerika te vliegen. Eerder was dit niet mogelijk. Het
Europese Hof van Justitie besloot reeds in 2002 dat de huidige
bilaterale overeenkomst tussen de VS en de EU in strijd is met de
Europese wetgeving.

Jacques Barrot, Europees commissaris voor
regionaal beleid, legt de voordelen voor de consumenten uit: "Dit
nieuwe akkoord zal een grote stap voorwaarts betekenen. Het
betekent meer vrijheid voor de reizigers die meer keuze krijgen en
minder voor hun ticket gaan betalen. Ik kan zeggen dat dit akkoord
gunstiger voor Europa is dan voor de VS. Het is bovendien een grote
stap op weg naar het ultieme doel van een geheel open ruimte voor
de luchtvaart."

Weerstand

Er zijn echter niet alleen positieve
stemmen te horen vanuit Straatsburg. Op de EU-top in Brussel van
verleden week gingen de regeringsleiders akkoord met een
doelstelling van het verminderen van broeikasgassen tegen 2020 met
20% vergeleken met 1990. Hoewel het internationale vliegverkeer
slechts 3% van het totaal aan de uitstoot van broeikasgassen
bijdraagt, groeit dit aandeel gestaag.

De Britse Caroline Lucas van de Groenen in
het Parlement, die een rapport opstelde naar de gevolgen van de
luchtvaart, verwelkomt de overeenkomst niet: "Het is simpelweg
onverenigbaar om het aantal diensten tussen de VS en de EU te
vermeerderen en tegelijkertijd de uitstoot van broeikasgassen te
laten afnemen."

Paolo Costa (Ita) van de liberale fractie
in het Parlement en tevens voorzitter van de Vervoerscommissie
reageerde hier als volgt op: "Het is inderdaad zo dat er meer
transatlantische vluchten zullen plaatsvinden, maar die zullen
significant lager zijn dan het aantal dat voorzien was in de
groeiende wereldmarkt. Bovendien staat in de overeenkomst dat de EU
en de VS zullen samenwerken om brandstofefficiency te bevorderen en
de emissie van broeikasgassen tegen te gaan."

Het Parlement lijkt dus gevangen te zitten
tussen twee vuren door de politieke gevoeligheid van de kwestie. De
Parlementsleden zullen dus trachten de best mogelijke oplossing te
nemen om alle partijen tegemoet te komen, hoewel hun rol in deze
beperkt is doordat de procedure 'in consultatie' is. Niettemin
zullen de ministers van transport de overeenkomst op 22 maart
behandelen, waarna ratificatie van het verdrag op de planning staat
voor 30 april. Als dit gebeurt, wat erg waarschijnlijk is, zullen
de nieuwe regels vanaf oktober van kracht zijn.

bron:Europees Parlement