Ongeveer 15% van alles misdaden wordt
begaan door jongeren. In sommige lidstaten is het percentage zelfs
22%. Reden genoeg voor Parlementsleden om de noodklok te luiden. De
commissie Rechten van de vrouw en gendergelijkheid organiseerde
dinsdag een openbaar debat over jeugdcriminaliteit. De conclusies:
familie, school en de maatschappij hebben een belangrijke taak in
het opleiden van en het scholen van de jeugd om ze uit de
criminaliteit te houden.

Het debat vond plaats ter voorbereiding op
het aanstaande rapport over het hetzelfde onderwerp van de
commissie. Er namen onder andere experts op het gebied van
sociologie en psychologie uit de gehele EU aan deel. Het probleem
van jeugdcriminaliteit, mogelijke oplossingen en de manier om er
mee om te gaan is binnen de EU niet geheel duidelijk. Met name
immigrantenkinderen in vooral de EU-landen Frankrijk, Spanje en
Griekenland hebben moeite met het vinden van hun plaats in de
samenleving en zijn daardoor sneller geneigd zijn het slechte pad
op te gaan.

De socialistische rapporteur Katerina
Batzeli (Gr) beklemtoonde dan ook de noodzaak om het probleem op
het niveau van de EU aan te pakken: "De manier waarop de
maatschappij reageert op jeugdcriminaliteit is in de loop van de
laatste decennia veranderd. De houding van mensen tegenover
kinderen en kinderenrechten is in de loop van de laatste jaren
geëvolueerd, we moeten daar op inspringen."

Voorkomen is beter dan genezen

Batzeli benadrukte verder dat het
voorkomen van jeugdmisdaden belangrijk is: "Voorkomen is beter dan
genezen. Er zijn een aantal factoren waarmee we rekening kunnen
houden om jeugdcriminaliteit onder controle te krijgen. Ik denk
daarbij aan interne marketing, vrij verkeer van jonge mensen en de
nieuwe media dat ongekende mogelijkheden biedt."

Momenteel heeft elke lidstaat afzonderlijk
een plan van aanpak van het probleem. Zo kent Spanje een
waarnemingsprogramma om bepaalde jeugd te volgen en worden er in
Duitsland speciale klassen opgezet om jongeren met problemen
bepaalde normen en waarden bij te brengen.

De deelnemers aan het debat waren er het
allemaal over eens dat de consumptieve maatschappij van vandaag de
dag waarin geweld in videogames, op tv en internet niet bepaald
bijdraagt aan minder geweldsdelicten begaan door jongeren.

bron:Europees Parlement