De toegang tot milieu-informatie bij Europese instellingen wordt
verbeterd. Het gebruik van zware metalen in batterijen moet sterk
worden teruggedrongen. Dit hebben de Europese milieuministers onder
leiding van staatssecretaris Van Geel (milieu) vandaag in Brussel
besloten.  

Toegang tot milieu-informatie bij Europese instellingen verbeterd  
In Brussel hebben de milieuministers een politiek akkoord gesloten over
het Aarhus Verdrag. Met de nieuwe Europese wetgeving krijgt iedereen
betere toegang tot milieu-informatie bij Europese instellingen. Dit is
van belang omdat meer dan 80% van het milieubeleid Europees wordt
vastgesteld. Dat betekent dat burgers en milieuorganisaties meer
invloed krijgen op Europese milieuprogramma's en plannen. Het Aarhus
Verdrag gaat over toegang tot milieu-informatie, inspraak bij
besluitvorming en toegang tot de rechter in milieuzaken. Het Verdrag is
in 1998 in Aarhus (Denemarken) tot stand gekomen en ondertekend door 40
landen en de Europese Unie. Een groot aantal Europese lidstaten hebben
het verdrag inmiddels in nationale wetgeving omgezet. Nederland zal ook
spoedig toetreden tot het Verdrag. Sinds 2001 is het verdrag in
werking. Nederland is altijd een groot voorstander geweest van het
verdrag en heeft actief bijgedragen aan de totstandkoming ervan.
Nederland is voornemens om het Verdrag nog voor het einde van het jaar
te ratificeren. 
 
Batterijen worden ingezameld  
De Europese milieuministers hebben besloten dat batterijen worden
ingezameld en dat producenten verantwoordelijk zijn voor de recycling.
Er is een inzamelpercentage van 45% acht jaar nadat de regels in de
nationale wetgeving zijn vastgesteld. In Nederland worden batterijen
sinds de jaren negentig ingezameld. De producenten zijn
verantwoordelijk voor het inzamelen en recyclen van de
batterijen.    
Ook hebben de ministers besloten om het gebruik van cadmium in
batterijen flink terug te brengen. Het gebruik van cadmium in kleine
batterijen wordt verboden. De zogenaamde power tools, zoals oplaadbare
boormachines, worden uitgezonderd. Cadmium is een kankerverwekkende
stof en zit in oplaadbare batterijen. Het gebruik van oplaadbare
batterijen is de laatste jaren sterk toegenomen.  

Bron: ministerie van VROM