Voetbal is in elk werelddeel populair,
maar de rijkste clubs bevinden zich in Europa. Op elk niveau
bestaat een spanningsveld tussen de sport en de zakelijke aspecten
van het spel. Hoe groter en winstgevender de voetbalclub is, hoe
duidelijker dit spanningsveld aanwezig is. Deze week bogen de
EP-leden zich over de wettelijke regulering en de
veiligheidsaspecten van het spel.

De toestroom van enorme hoeveelheden geld
naar clubs, spelers en andere betrokkenen heeft geleid tot een
schandalen en felle discussies. Beschuldigingen over steekpenningen
en het vooraf vaststellen van de uitslag van de wedstrijd hebben
bepaalde zeer bekende clubs in diskrediet gebracht.

Televisieopbrengsten

Televisierechten zijn een belangrijke bron
van inkomsten, nationaal en internationaal. Hoe de grote clubs het
geld verdelen en hoeveel geld zij ontvangen, is een vraag die
steeds weer opduikt. De lucratieve UEFA "Champions League"
genereert voor de betreffende clubs grote televisie-, sponsor- en
kaartverkoopopbrengsten, waardoor hun voordeel ten aanzien van
plaatselijke rivalen alleen maar nog groter wordt.

Een rapport dat nu door de EP-leden wordt
bezien, pleit voor een "eerlijkere verdeling" van de
opbrengsten.

"Voetbal is een spel, en dan pas een
product"

Hoe over de voetbalagenda wordt besloten
en wie de wettelijke rechten van de wedstrijden toevallen (clubs of
nationale bonden) zijn slechts een aantal van de hete hangijzers
die rapporteur Ivo Belet graag verduidelijkt zou willen zien. Zijn
rapport is deze week door de commissie cultuur bezien. Tijdens de
plenaire zitting in maart zal het gehele Parlement hierover zijn
stem uitbrengen.

Het rapport van Giusto Catania over
"veiligheid bij voetbal" staat op de agenda van de parlementaire
commissie voor burgerlijke vrijheden. De Europese Commissie zal
later dit jaar een witboek over sport publiceren.

Toen de Franse voetballegende Michel
Platini tot voorzitter van de UEFA, de Europese voetbalbond, werd
gekozen, zei hij "Voetbal is een spel, en dan pas een product" en
voegde daaraan toe dat hij de sport tegen een overweldigende
overheersing van zakelijke aspecten zou verdedigen. Hij vroeg de
Europese politiek "een wettelijk kader voor sport te
creëren".

Platini is ook voorstander van een
eerlijkere verdeling van de plaatsen in de Champions League, zodat
Oost-Europese teams hiertoe een betere toegang hebben.

bron:Europees Parlement