Tussen 1995 en 2004 is de arbeidsmarkt in het eurogebied sterk veranderd. Meer banen worden in deeltijd vervuld en meer contracten hebben een tijdelijk karakter. Dit betekent dat er meer flexibiliteit bestaat in de kenmerken van een baan.

Werkgevers hebben meer ruimte om de duur van een arbeidscontract vast te stellen en werknemers hebben meer keuzevrijheid bij het aantal gewerkte uren per week. Meer flexibiliteit op de arbeidsmarkt vergroot ook de mogelijkheden voor de Europese economieën om schokken op te vangen, bijvoorbeeld een hogere olieprijs. Daarnaast neemt het groeipotentieel toe omdat meer mensen die in deeltijd willen werken een baan kunnen vinden.

bron:DNB