Nu de vakanties in heel Europa weer voor de deur staan, waarschuwt de Europese Commissie de consument voor de hoge kosten van mobiel telefoneren in het buitenland. De tarieven voor "internationale roaming" baren de Commissie en de nationale toezichthouders al geruime tijd zorgen. Ofschoon er eindelijk beweging in de markten lijkt te komen, is de Commissie er nog niet van overtuigd dat de consumententarieven al kenmerkend zijn voor echte concurrentie. De Commissie zal daarom maatregelen nemen om de transparantie van de tarieven voor internationale roaming te verhogen, zodat de consument een optimale keuze kan maken.

"Telefoneren op vakantie in het buitenland kan nog steeds tot onaangename verrassingen leiden", zo waarschuwt Viviane Reding, Europees commissaris voor Informatiemaatschappij en media. "Ik ben ervan overtuigd dat de industrie nog veel meer kan en moet bereiken. We moeten ervoor zorgen dat de consumenten van gunstigere contracten kunnen profiteren dan nu."

"Internationale roaming" is de mogelijkheid voor GSM-gebruikers om hun toestel op reis in het buitenland te gebruiken. Zij kunnen bellen en gebeld worden onder hetzelfde nummer als thuis. Daartoe sluiten de mobiele exploitanten internationale roaming-overeenkomsten met exploitanten in andere landen.

De tarieven voor het naar huis bellen vanuit het buitenland lopen in de Europese Unie sterk uiteen. Zij beginnen bij 58 eurocent per minuut (voor een gesprek vanuit Cyprus naar Finland met een Fins abonnement), maar lopen op tot à¢?¬ 5,10 per minuut (vanuit Malta naar Polen met een Poolse simkaart). Vooral toeristen en zakelijke gebruikers voelen dit in hun portemonnee.

Om voor meer concurrentie op internationale roaming-markten te zorgen en de eindgebruikerstarieven transparanter te maken, zal de Commissie vanaf het najaar van 2005 een speciale website bijhouden met een aantal eindgebruikerstarieven voor internationale roaming van exploitanten in de 25 EU-lidstaten.

Dit initiatief van de Commissie kan rekenen op de steun van de nationale toezichthouders, die de maatregelen ter bevordering van de tarieftransparantie zal coà¶rdineren onder de paraplu van de Europese Groep van regelgevers (ERG). "Ik juich dit gecoà¶rdineerde initiatief van de nationale regelgevingsinstanties toe; het is een bewijs voor de doeltreffende samenwerking tussen de nationale regelgevingsinstanties en de Europese Commissie", aldus Europees commissaris Reding.

De Commissie verwacht dat de transparantiemaatregelen de exploitanten zullen stimuleren hun klanten gunstigere en eerlijkere tarieven aan te rekenen.

Achtergrond:

Europees commissaris Reding houdt zich al met de internationale-roamingproblematiek bezig sinds december 2004, toen de ERG - de door de Commissie opgerichte groep van nationale regelgevingsinstanties voor telecommunicatie die de regelgeving voor elektronische communicatie in de gehele EU moet helpen coà¶rdineren - een onderzoek instelde naar de wholesale-tarieven voor internationale roaming die de mobiele exploitanten elkaar in rekening brengen (zie IP/04/1458).

Dit onderzoek is nog niet afgesloten. In mei is het zelfs een nieuwe fase ingegaan, toen de nationale regelgevingsinstanties op een ERG-vergadering tot een gemeenschappelijke aanpak besloten, op basis waarvan zij nu hun nationale markten analyseren. Zij zullen de Commissie te zijner tijd meedelen welke besluiten zij van plan zijn te nemen. Een van de conclusies van de ERG is dat "de eindgebruikerstarieven momenteel erg hoog liggen, terwijl een duidelijke rechtvaardiging daarvan ontbreekt"

bron:EU