Verklaring van de Voorzitter van het Europese Parlement, Josep Borrell Fontelles, de Voorzitter van de Europese Raad, Jean-Claude Juncker, en de Voorzitter van de Europese Commissie, Josà© Manuel Barroso, ter gelegenheid van het resultaat van het referendum in Nederland over het Verdrag ter instelling van een Grondwet voor Europa.De Nederlandse burgers, zoals eerder de Franse kiezers, hebben gekozen om tegen de ratificatie van het grondwettelijke Verdrag te stemmen.

Het is een keuze die wij respecteren. Het resultaat van een democratische keuze in Nederland, naar aanleiding van een rijk en intens debat, vraagt om een grondige analyse waaraan men de nodige tijd moet besteden.

Wij zijn er nog steeds van overtuigd dat de Grondwet de Europese Unie democratischer, efficiënter en sterker maakt en dat alle lidstaten zich moeten kunnen uitspreken over het ontwerp van grondwettelijk Verdrag.

De 14 lidstaten die nog niet de kans gekregen hebben om het ratificatieproces te beëindigen zijn vandaag in een situatie beland waarin 9 lidstaten al het grondwettelijke Verdrag hebben geratificeerd en 2 lidstaten het verworpen hebben. Daarom heeft het Voorzitterschap besloten dat de Europese Raad van 16 en 17 juni as. zich zou moeten kunnen buigen over een grondige en gezamenlijke analyse van de situatie.

Bovendien ontvangen wij de signalen van de Franse en Nederlandse burgers over het Europese project en wij zullen daaraan de nodige aandacht besteden. De Europese instellingen zullen luisteren naar de verwachtingen van de Europese burgers en zullen zich inspannen om de nodige antwoorden te geven.

Wij zijn overtuigd dat wij - nationale regeringen, Europese instellingen, politieke partijen, sociale partners, burgerlijke samenleving - gezamenlijk en in samenwerking, de middelen zullen vinden om het Europese project te doen vooruitgaan gebaseerd op een brede consensus wat betreft haar identiteit, haar doelstellingen en haar middelen. Want Europa gaat voort en haar instellingen zullen ten volle blijven functioneren.
 
 
bron:EU