Groenten en fruit zijn goed voor de mens.
Als men hier voldoende van eet kunnen zij zelfs tegen gevaarlijke
ziektes beschermen, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Maar toch
eten Europeanen niet gezond genoeg en neemt zwaarlijvigheid, vooral
onder kinderen, zorgwekkende vormen aan. Reden genoeg om het
EU-initiatief 'Mini Chefs' te starten en de voorstellen van het
EP voor vrije distributie van groenten en fruit en de invoering van
een organisch voedselembleem in heel Europa te steunen.

Volgens de Eurocommissaris voor gezondheid
en consumenten belangen Markos Kyprianou is het "de
verantwoordelijkheid van iedereen om zwaarlijvigheid aan te pakken.
We willen kinderen, leraren en ouders aanleren goede eetgewoontes
op te doen."

Elk jaar kunnen zo'n 400.000 kinderen als
'zwaarlijvig' worden bijgeschreven. Volgens de
Wereldgezondheidsorganisatie kunnen groenten en fruit de
ontwikkeling van ziektes zoals hart- en vaatziektes en bepaalde
vormen van kanker verhinderen. In veel landen zou de dagelijkse
consumptie aan groenten en fruit echter moeten verdubbelen om de
gewenste doelstellingen te bereiken.

Europeese Mini Chefs: Europa op het
menu

De Europese Commissie en Euro-Toques
International, de vereniging van Europese chefs, lanceerden op 15
mei Mini Chefs, een website voor kinderen die poogt bij te dragen
aan de bestrijding van kindzwaarlijvigheid door gezond eten en
koken te bevorderen. De website voor kinderen laat zien dat gezond
eten leuk kan zijn en niet veel hoeft te kosten. De website bevat
diverse initiatieven, zoals:

-De promotie van de Europese Dag voor
gezond eten en koken op 8 november 2007 waarbij aan kinderen zal
worden uitgelegd hoe koken in zijn werk gaat en hoe men gezond kan
eten

-Uitleg over hoe deel te nemen aan een
tekenwedstrijd voor kinderen in de leeftijd van 9 tot 12 jaar,
waarvoor tot 30 juni inzendingen kunnen worden opgestuurd

-Een internetforum over gezond eten en
koken met diverse recepten en kooktips

-Een interactief kookspel

De website zal binnenkort in 12 talen
beschikbaar zijn.

Op weg naar een gratis verspreiding van
groenten en fruit?

Volgens een rapport van het socialistische
Parlementslid Maria Isabel Salinas Garcia (Spa) dat werd aangenomen
in de commissie Landbouw en plattelandsontwikkeling op 8 mei en
waarover zal worden gestemd op 7 juni in de plenaire vergadering,
zijn 'grote inspanningen vereist om groenten en fruit
aantrekkelijk te maken.' Salinas Garcia: "Vooral jongeren moeten
bewuster gemaakt worden van het belang van gezond eten. Ook moeten
ze betere toegang krijgen tot groenten en fruit."

Om de dalende consumptie van Europeanen
van gezond voedsel tegen te gaan, stelt de landbouwcommissie voor
meer geld vrij te maken voor campagnes en de distributie van
groenten en fruit gratis te maken.

Het rapport noemt als belangrijkste
doelgroepen de lage inkomensgroepen en jongeren onder de 18 jaar,
met als doel hen 'nieuwe voedselgewoontes' aan te leren.

Biologische landbouwproducten

Op 22 mei stemde het Parlement voor
striktere regelgeving voor biologische landbouwproducten op basis
van het verslag van Marie-Hélène Aubert (Fra, fractie
De Groenen).

Volgens Aubert is het gebruik van
genetisch gemodificeerde organismen (GGO's) onacceptabel in het
proces van biologische productie. Ook pleit het rapport voor een
verplicht logo voor producten die voor minstens 95% uit biologische
ingrediënten bestaan. Verder zou er een EU-agentschap opgezet
moeten worden voor de controle van geïmporteerde biologische
producten afkomstig uit landen buiten de Unie.

bron:Europees Parlement