Omdat tienduizenden illegale migranten de
afgelopen jaren hebben geprobeerd de zuidelijke kusten van Europa
te bereiken, zijn de besluitvormers van de EU tot actie overgegaan.
Leden van het Europees Parlement stemden vorige week donderdag voor
het inzetten van 'snelle grensinterventieteams' (Rapid Border
Intervention Teams - RABIT) op grensgebieden om EU-lidstaten bij te
staan in de grote stroom van illegale migranten die overzees
aankomen.

Onder het systeem zullen lidstaten
speciaal opgeleide grenswachten inzetten op verzoek van het
grenscontroleagentschap Frontex.

De rapporteur voor de kwestie, de Belg
Gérard Deprez (Alliantie van Liberalen en Democraten voor
Europa), legde de noodzaak voor de interventieteams vorige week in
de plenaire vergadering in Straatsburg uit: "Het probleem waar we
het over hebben is even eenvoudig als dringend. Het gaat om het
organiseren van hulp aan EU-lidstaten die een plotselinge en grote
aankomst van illegale immigranten meemaken. Vandaag de dag betreft
het probleem de zuidelijke landen binnen de EU, maar niemand kan
uitsluiten dat andere, vooral de zuidoostelijke of oostelijke
grenzen, in de toekomst gelijke problemen zullen ondervinden."

Menselijke tragedies

Elk jaar bereiken rond de half miljoen
illegale immigranten de EU, waarbij immigratie over zee zo'n 14%
van uitmaakt. In 2006 landden rond de 20.000 Afrikaanse immigranten
illegaal in Lampedusa in Italië, evenals 30.000 op de
Canarische Eilanden. De immigratiestroom zorgt vaak voor enorme
menselijke tragedies, aangezien velen hun bestemming niet levend
bereiken.

De resolutie die in Straatsburg door het
EP werd aangenomen vraagt om 'Efficiënt beheer van de externe
grenzen van de EU door controles en toezicht om illegale immigratie
en mensenhandel te bestrijden en om bedreigingen voor de interne
veiligheid van de lidstaten, het openbare beleid, de
volksgezondheid en de internationale relaties te verhinderen.'
Daarbij noemt het grenscontrole niet alleen in het belang van de
lidstaten met externe grenzen maar van alle lidstaten die de
interne grenscontroles hebben afgeschaft.

Met het laatste punt benadrukt de
resolutie dat door de open grenzen in Europa illegale migranten die
eenmaal aangekomen zijn in de EU vrij kunnen doorreizen naar elke
andere EU-lidstaat.

Interventieteams: eerbied voor
"fundamentele rechten"

Wat zullen de taken van de
interventieteams precies zijn? De resolutie noemt een aantal punten
waarbij de teams zullen assisteren:

Grenscontroles

-Het controleren van reisdocumenten

-Het ondervragen van personen die de grens
overschrijden om het doel van de reis te achterhalen

Deze handelingen zullen onder de
instructies en in de aanwezigheid van de bestaande grenswachten in
de lidstaten plaatsvinden. De interventieteams zullen dus nimmer
autonoom opereren. Ze zullen lidstaten assisteren die hulp nodig
hebben in deze procedures. De interventieteams zullen bestaan uit
speciaal opgeleide deskundigen uit verschillende lidstaten die de
nationale grenswachters slechts tijdelijk bijstand zullen
verlenen.

De huidige mogelijkheden om op Europees
niveau doeltreffende bijstand te verlenen bij de personencontroles
aan en de bewaking van de buitengrenzen worden ontoereikend geacht.
Volgens Deprez is de eerbied voor "de fundamentele rechten van de
immigranten in de assistentie echter essentieel." Deprez: "De
bestaande grenswachters en de leden van de interventieteams moeten
daarom tijdens het uitvoeren van de grenscontroles geen
discriminatie tentoonstellen tegen personen op grond van geslacht,
ras, etnische oorsprong, godsdienst of geloof, leeftijd of seksuele
voorkeur."

"Gemeenschappelijk uitdaging"

Frontex is het agentschap van de EU dat
zich toespitst op de samenwerking van de lidstaten van de EU ten
opzichte van de gezamenlijke Europese buitengrens. Het agentschap
helpt de lidstaten bij de uitvoering van de Europese voorschriften
inzake controles van de buitengrenzen en de terugkeer van
niet-EU-burgers naar hun land van herkomst. Frontex zal gaan
beslissen wanneer de snelle-grensinterventieteams zullen worden
ingezet en zal indien dit plaatsvindt een specifiek plan
opzetten.

Volgens het socialistische Spaanse
Parlementslid Javier Moreno Sánchez, rapporteur voor
illegale immigratie, is immigratie hoe dan ook een
gemeenschappelijk uitdaging is die elke lidstaat aangaat:
"Immigratie is een gemeenschappelijke Europese uitdaging waarop wij
een globaal en gemeenschappelijk antwoord moeten geven. De
interventieteams zullen ertoe bijdragen dat de solidariteit en
wederzijdse hulp door het controleren van de Europese externe
grenzen wordt verhoogd. Ze zullen levens sparen en de immigranten
die illegaal het grondgebied van de Unie proberen binnen te gaan
met waardigheid behandelen."

bron:Europees Parlement