Persbericht

Onderzoek van CA Technologies toont aan: alleen geautomatiseerd beheer voorkomt boetes

Utrecht, 14 januari 2013 - Bijna 90 procent van de IT-afdelingen van Europese bedrijven verwacht het komende jaar een audit op hun softwarelicenties. Dit blijkt uit een onderzoek dat CA Technologies tijdens de 'Gartner IT Financial, Procurement & Asset Management Summit' onder 92 senior managers uit negentien Europese landen heeft laten uitvoeren. Maar liefst driekwart van de ondervraagden verwacht dat er uit de controle zal blijken dat er aanzienlijke verschillen zitten tussen het aantal licenties dat men heeft afgenomen en het feitelijke gebruik van de aangeschafte software. Hierdoor lopen zij serieus kans op een boete.
 
Niet voldoende voorbereid
Circa 85 procent van de ondervraagde bedrijven bleek in het afgelopen jaar een audit op de in gebruik zijnde IT-assets te hebben gehad.
 
Uit het onderzoek blijkt dat bedrijven niet voldoende voorbereid zijn op het managen van hun softwarelicenties. 76 procent van de respondenten vindt het moeilijk om niet-gebruikte software te identificeren en om licenties binnen hun organisatie te distribueren. Bovendien geeft 77 procent van de respondenten aan dat zij het lastig vinden om de audit-rapportages en de reacties hierop te beheren. Tevens blijkt uit het onderzoek dat 78 procent van de ondervraagde IT-managers een hoge boete verwacht indien het beheer van IT-middelen niet volgens de regels wordt uitgevoerd.
 
Het beheer van IT-middelen is ontoereikend
"Momenteel is IT-asset management, ofwel het beheer van de IT-middelen, duidelijk nog niet goed geregeld. Daardoor lopen bedrijven onnodig risico's die grote financiële gevolgen kunnen hebben", zegt Marco van Lieverloo, country manager bij CA Technologies in Nederland. "Dit onderzoek onderstreept de noodzaak om technologie te gebruiken en om het automatiseren van processen op het gebied van IT-asset management te verbeteren. Daarmee kunnen bedrijven IT-audits veel eenvoudiger doorlopen en kunnen zij meer waarde voor de business creëren uit hun bestaande technologische investeringen."
 
Handmatig en arbeidsintensief
De peiling toont aan dat 43 procent van de bedrijven het gebruik van hun software nog volgt door middel van handmatige processen of hulpmiddelen die vaak ook nog eens van afdeling tot afdeling verschillen. Dit zorgt ervoor dat de softwarekosten hoger uitvallen dan nodig is. Bovendien neemt het compliance-risico toe doordat onvoldoende of verkeerde licenties in gebruik blijken te zijn. Deze versnipperde en arbeidsintensieve aanpak ondermijnt de mogelijkheid voor bedrijven om tot een goed inzicht te komen welke IT-assets men nu precies in gebruik heeft en welke kosten hiermee gemoeid zijn. Ook beperkt deze, vaak sterk verouderde, aanpak rond IT-asset management bedrijven in hun mogelijkheden om de IT-middelen, de leveranciersgeschiedenis, de contractuele afspraken, softwarelicenties en de kosten van al hun IT-middelen op proactieve wijze te beheren.
 
Uitgebreid management vereist
Om de kans op het onjuist beheren van IT-middelen en de potentiële financiële sancties die daarop kunnen volgen te voorkomen, hebben organisaties een uitgebreide procesmanagement-oplossing voor hun licenties en IT-middelen nodig. Een dergelijke oplossing maakt het voor bedrijven mogelijk inzicht te krijgen in alle relevante informatie over hun leveranciers, de licenties, de kosten en de contracten.
 
Oplossingen zoals de CA IT Asset Manager stellen ondernemingen in staat om nauwkeurig en efficiënt te bepalen welke IT-middelen beschikbaar en welke reeds in gebruik zijn. Ook helpen deze oplossingen de distributie van IT-middelen te verbeteren en de productiviteit rond licentierapportages en audits te verhogen. Dit zorgt er bovendien voor dat het risico voor het niet-naleven van licenties wordt verminderd, de kosten worden geoptimaliseerd en een te omvangrijke inkoop van licenties wordt vermeden.
 
De resultaten van de peiling zijn te vinden op http://www.ca.com/

Over CA Technologies  
CA Technologies (NASDAQ: CA) helpt bedrijven met zijn IT management oplossingen complexe IT-omgevingen te beheren en te beveiligen, ter ondersteuning van flexibele business services. Bedrijven zetten CA Technologies software en SaaS-oplossingen in om innovatie te versnellen, infrastructuren te transformeren en gegevens en identiteiten te beschermen; van het datacenter tot in de cloud. Meer informatie over CA Technologies vindt u op www.ca.com  

Abonneer op CA Technologies
 
CAworld www.ca.com/press/caworld 
CA-nieuwsbrieven www.ca.com/us/news/content.aspx?cid=170073
CA-persberichten www.ca.com/us/rss/
CA YouTube Channel www.youtube.com/CAIncVideo
CA podcasts www.ca.com/us/rss/
CA blogs community.ca.com/blogs/Bloggers.aspx
CA Twitter twitter.com/ca_benelux

Bron: EMEA Persberichten Publicatie Platform