Clustervorming van bedrijven wordt gezien als een beproefd middel om te komen tot economische groei en nieuwe banen. Daarom heeft de provincie Flevoland een Europese bijdrage van 551.500 euro toegekend aan de Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland om deze ontwikkeling in Flevoland te stimuleren.

De Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland is verantwoordelijk voor de uitvoering van het clusterproject. Zij gaat een clustercoà¶rdinator aanstellen die actief clusters gaat initiëren en aanjagen. Clusters van bedrijven die daadwerkelijk met elkaar rond een bepaald thema een project gaan uitvoeren, komen via de clustercoà¶rdinator in aanmerking voor een financiële tegemoetkoming van de Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland.

bron:Provincie Flevoland

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular