De Europese Commissie heeft ingestemd met twee onderdelen van de nieuwe Zorgverzekeringswet. Dit zijn het behoud van de wettelijke financiële reserves bij ziekenfondsen en het toepassen van een risicovereveningssysteem.

De Europese Commissie heeft bepaald dat er sprake is van "gerechtvaardigde staatssteun". De maatregelen zijn zodanig "dat de steun de concurrentie niet zodanig vervalst dat het algemeen Europees belang wordt geschaad". De Commissie acht de maatregelen noodzakelijk voor het adequaat functioneren van het nieuwe, marktgerichte zorgverzekeringssystemen daarom toelaatbaar zijn in het kader van het EG-verdrag. Dit maakt minister Hoogervorst (VWS) vandaag bekend in een brief aan de Tweede Kamer.
Ziekenfondsen hebben hun reserves in het bestaande publieke systeem opgebouwd en mogen deze meenemen in het nieuwe, privaatrechtelijke, zorgstelsel dat op 1 januari 2006 van kracht is. Het risicovereveningssysteem zorgt er voor dat verzekeraars met relatief veel verzekerden met een hoog risico financieel gecompenseerd worden. Dat systeem bestaat nu al voor de ziekenfondsen en geldt straks in het nieuwe zorgstelsel voor alle zorgverzekeraars.

De vorige Europese commissaris Bolkestein heeft al in 2003 aangegeven dat het privaatrechtelijke zorgstelsel niet in strijd is met de Europese schaderichtlijnen.

bron:VWS