Dinsdag 8 februari is de tweede Europese Dag voor Veilig Internet. Op
deze dag wordt in heel Europa aandacht gevraagd voor veilig
internetten. Meer dan 50 organisaties in 27 landen (ook buiten de
Europese Unie) zullen zich extra profileren om de gevaren van internet
en hoe je jezelf en of je computer daartegen kan beschermen onder de
aandacht te brengen.

Door het toenemende gebruik van internet is het misbruik van internet
ook gegroeid. De Europese Unie heeft dan ook extra geld gereserveerd
voor de voorlichting over de gevaren van het gebruik van internet en
voorlichting over hoe je je kunt beschermen. Eurocommissaris Reding is
beschermvrouwe van de EU dag voor Veilig Internet.

Nieuwe impuls 2005 Surf op Safe
De voorlichtingscampagne van het ministerie van Economische Zaken, Surf
op Safe, heeft een Europese subsidie ontvangen voor het project
National Awareness Node op het gebied van veilig internetten. Dit
project is in november 2004 van start gegaan en zal de uitwisseling van
ervaringen en best practices op het gebied van voorlichting bevorderen
tussen de verschillende lidstaten. Tevens zal een aantal gezamenlijke
activiteiten worden georganiseerd, waarvan de Internationale Veilig
Internet Dag een mooi voorbeeld is.

Ook in Nederland staat de voorlichting over de gevaren van het internet
hoog op de agenda. Minister Brinkhorst van Economische Zaken heeft
hiervoor E1,3 miljoen gereserveerd op zijn begroting. De vernieuwde
website www.surfopsafe.nl
zal vanaf 8 februari in de lucht zijn. In 2005 zal de campagne worden
geïntensiveerd, er komt meer focus op de risicos van misbruik en de
mogelijke schade aan derden indien men zich niet goed beveiligt. Verder
zullen actuele onderwerpen uitvoerig worden belicht, zoals bijvoorbeeld
spoofing, phishing, spyware, autodialers, etc.
Ook heeft het ministerie van Economische Zaken dit jaar twee nieuwe
brochures uitgegeven, een brochure Veilig Internetten en de spam-flyer
(zie op www.surfopsafe.nl).

Veilig Internet op Scholen
Op scholen in heel Europa wordt op 8 februari een verhalenwedstrijd gehouden met het thema veilig internetten.
Ook voert het ministerie van Economische zaken op dit moment een pilot
uit voor een lespakket veilig internetten. Het streven is dat na de
zomer het lespakket Diploma Veilig Internet voor alle Nederlandse
scholen beschikbaar is.

Bron: Ministerie van Economische Zaken