De Europese handel in emissierechten voor
broeikasgassen, wordt vanaf 2008 uitgebreid met lachgas. Dit
gebeurt op verzoek van de salpeterzuurindustrie. De uitbreiding
geldt alleen in Nederland en Frankrijk. Emissierechten geven
bedrijven het recht om broeikasgassen of andere schadelijke gassen
uit te stoten. Zij kunnen de emissierechten onderling
verhandelen.

In Europees verband kan dit nu alleen nog
met CO2-emissierechten (kooldioxide). Nederland heeft daarnaast een
handelssysteem voor NOx-emissierechten (stikstofoxiden).

Het Europese handelssysteem wordt vanaf
2008 uitgebreid met lachgas (N2O). Hierdoor kan de uitstoot van
broeikasgassen met ruim 4 megaton per jaar verminderen. Naar
schatting stoot de salpeterzuurindustrie momenteel 5.5 megaton
lachgas uit.

Salpeterzuur

In Nederland komt het overgrote deel van
de uitstoot van lachgas voor rekening van de producenten van
salpeterzuur. Dit is een grondstof voor onder meer kunstmest.
Nederland heeft twee belangrijke producenten, in Frankrijk zijn er
vijftien salpeterzuurfabrieken. De Europese Commissie moet de
uitbreiding nog goedkeuren.

Bron: RVD