Vandaag hebben alle ministers en staatssecretarissen gesproken over het
referendum over de Europese grondwet dat op 1 juni in Nederland wordt
gehouden. Met deze bijeenkomst onderstreept het kabinet het belang dat
zij hecht aan het referendum en de Europese grondwet.

Die grondwet gaat over Nederland en over Nederland in Europa. De
Europese samenwerking levert Nederland per saldo concrete voordelen op:
Europa staat voor vrede en veiligheid en Europa heeft ons meer banen en
een sterke economie gebracht. Europa betekent ook dat we gezamenlijke
oplossingen zoeken voor grensoverschrijdende problemen en dat we samen
optreden bij crises of rampen. Met Europa staat Nederland sterk in de
wereld.  
 
Het kabinet gaat vol overtuiging voor een ja-stem pleiten.
Staatssecretaris Nicolaï coà¶rdineert de inspanningen van het kabinet.
Die inspanningen zullen er onder meer op zijn gericht het debat over
Europa in de Nederlandse samenleving te bevorderen. Ministers en
staatssecretarissen gaan er zelf actief aan deelnemen, maar zij hopen
ook dat zoveel mogelijk burgers en maatschappelijke organisaties zich
in het debat zullen mengen.   
 
Het kabinet acht het van belang dat het debat op basis van correcte en
juiste informatie wordt gevoerd. Er is de laatste tijd een sterke roep
om informatie geweest, vanuit de Kamer maar ook vanuit het bredere
publiek. Volgens de meest recente onderzoeksresultaten voelt 68 procent
van de Nederlanders zich slecht geïnformeerd over de grondwet. Tegelijk
is de stembereidheid groot: ruim 70 procent zegt zeker of
waarschijnlijk te gaan stemmen. Van diegenen zegt 44 procent và³à³r te
gaan stemmen, en 23 procent tegen. Ongeveer een derde weet het nog
niet.   
 
Aan de behoefte aan informatie wil de regering tegemoet komen. Daarom
gaat zij zorgen voor een brede verspreiding van een handzame versie van
de grondwet, een grondwetkrant op tabloid formaat. Die kan vanaf begin
april gratis worden opgehaald bij overheidsgebouwen, bibliotheken en
postkantoren. Bovendien wordt die krant op aanvraag gratis thuis
gestuurd.    
Over dit initiatief wordt het Nederlandse volk binnenkort via advertenties in de pers nader geïnformeerd.   
 
De regering gaat eind maart ook van start met een eigen website: www.grondweteu.nl. Die website zal een belangrijke bron van informatie voor alle geïnteresseerden vormen.  

Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken