In Rome kwam woensdag een aantal Europese
partners bijeen, die deelnemen aan de ontwikkeling van de Joint
Strike Fighter (JSF). Eén van de uitkomsten is een
uitwisselingsprogramma voor studenten uit de betreffende
landen.

Alle aanwezige landen stemden in met het
Nederlandse initiatief voor het programma. Het behelst het opzetten
van een database waarop studenten uit de Europese JSF-landen stage-
en onderzoeksplaatsen kunnen vinden bij de Europese
JSF-industrieën. De luchtvaartstudenten van 32 universiteiten
in Europa zijn georganiseerd in een verband dat Euroavia heet.

Onderhoud en logistiek

Met de bijeenkomst in de Italiaanse
hoofdstad wilden de EU-landen samenwerking op het gebied van
onderhoud en logistieke instandhouding van de JSF versterken.
Staatssecretaris van Defensie, Cees van der Knaap,
vertegenwoordigde Nederland. De ontmoeting is een vervolg op de
bijeenkomst in Noordwijk in 2006 die Nederlands initieerde.

Europese belangen

Alle negen partners in het Joint Strike
Fighter programma hebben inmiddels een overeenkomst ondertekend
waarmee de JSF-samenwerking wordt voortgezet in de volgende fase,
de zogenoemde Production Sustainment & Follow-on Development
(PSFD). Dit is de productie, instandhouding en doorontwikkeling van
het toestel, met een looptijd van 45 jaar. Hiermee zijn de komende
decennia aanzienlijke Europese belangen gemoeid. Bijvoorbeeld op
het gebied van de operationele inzetbaarheid van het toestel, maar
ook de werkgelegenheid, de versterking van de kenniseconomie en de
omzet van de industrie.

Deelname Noorwegen

In Rome wisselden Turkije, Italië,
Nederland, Noorwegen en Denemarken verdere ideeën uit over hoe
deze gezamenlijke belangen zo goed mogelijk kunnen worden
behartigd. Italië en Nederland tekenden al eerder een
samenwerkingsovereenkomst. Daarin is afgesproken dat Nederland
onderzoekt of het mogelijk is haar vliegtuigen in Italië te
laten assembleren, terwijl Italië onderzoekt of het mogelijk
is haar motoren en andere vliegtuigcomponenten in Nederland te
laten onderhouden. Vandaag trad Noorwegen ook toe tot deze
overeenkomst, waarin nu is opgenomen dat een nog nader te bepalen
deel van de werkzaamheden, voortvloeiend uit de activiteiten in
Nederland en Italië, in Noorwegen gaat plaatsvinden.

Testtoestellen

Nederland neemt sinds 2002 als level 2
partner deel in de ontwikkeling van de JSF. Op 15 december 2006
maakte de ´F-35 Lightning II´ (de officiële naam
van de JSF) zijn eerste vlucht. Nederland heeft het voornemen dit
jaar met de Verenigde Staten een Memorandum of Understanding
overeen te komen voor deelneming aan een internationaal
testprogramma in de VS voor de JSF. In 2009 is een besluit over
contractondertekening voor de aanschaf van testtoestellen voorzien
en in 2010 definitieve besluitvorming over de vervanging van de
F-16.

bron:MinDef