Minister Hirsch Ballin van Justitie heeft maandagmiddag de eerste fase van de uitwisseling van opsporingsinformatie via het Europol Informatiesysteem (EIS) in werking gesteld. In het Europol Informatiesysteem worden basale gegevens uit opsporingsonderzoeken naar georganiseerde criminaliteit en terrorisme in alle EU-Lidstaten verzameld om mogelijke verbanden daartussen sneller te kunnen vinden. De Nederlandse aansluiting op dit systeem maakt uitwisseling van opsporingsinformatie tussen Nederland en andere EU- lidstaten via Europol eenvoudiger.

De georganiseerde criminaliteit is grensoverschrijdend. Europol is opgericht om de samenwerking binnen de Europese Unie (EU) bij het voorkomen en bestrijden van internationale georganiseerde criminaliteit  en terrorisme doeltreffender te maken. Met deze overeenkomst is de Nederlandse overheid de verplichting aangegaan om informatie te delen en beschikbaar te stellen in het EIS. Aan deze verplichting wordt vanaf maandag 2 oktober 2006 op geautomatiseerde wijze invulling gegeven.

Het KLPD is in haar rol als nationale eenheid de eerste Nederlandse verstrekker van informatie aan EIS. Daarmee wordt het mogelijk voor opsporingsinstanties uit de andere EU-Lidstaten om deze informatie op te vragen. Op den duur zullen ook andere Nederlandse opsporingsinstanties op het EIS worden aangesloten.

Nederlandse rechercheurs zullen in de toekomst rechtstreeks bevragingen via EIS kunnen uitvoeren en daarmee toegang hebben tot opsporingsinformatie van andere lidstaten. Deze eerste verstrekking van informatie door Nederland aan het EIS is een belangrijk moment op de weg naar geautomatiseerde uitwisseling van opsporingsinformatie tussen de lidstaten van de EU via Europol.

Deze mijlpaal is tot stand gekomen door een succesvolle samenwerking tussen het KLPD, de departementen van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Justitie, Europol en Politie Nederland. De volgende stap is de verbreding van deze samenwerking met de overige politiekorpsen, de bijzondere opsporingsdiensten en de Koninklijke Marechaussee. Dit zal zijn beslag krijgen in de loop van 2007.

bron:NPI