Het aantal leidingwaterinstallaties met
legionellabacteriën neemt niet duidelijk af. Bij een betere
naleving van de Waterleidingwet zouden naar verwachting wél
minder legionellabacteriën in leidingwaterinstallaties
voorkomen. Dit blijkt uit een evaluatie van de huidige regelgeving
door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in
opdracht van VROM.

Het aantal patiënten met een
legionellainfectie nam tussen 2000 en 2005 toe van 172 naar 280. In
2006 lag het aantal zelfs op 440. De helft tot een derde van deze
infecties wordt in het buitenland opgelopen. Ongeveer 20 procent
van de zorginstellingen en zwembaden heeft in 2005 te maken gehad
met een legionellabesmetting in leidingwaterinstallaties. Bij
hotels en campings is dit ongeveer 5 procent. Vooral bij
zorginstellingen kan legionella in de waterleidingen gevaarlijk
zijn, omdat de mensen hier vaak een zwakkere gezondheid hebben.

Een betere naleving van de huidige
regelgeving zou naar verwachting wel tot minder
legionellabacteriën in leidingwaterinstallaties leiden. Dit
kan als installateurs consequent leidingwaterinstallaties aanleggen
volgens de voorschriften en de eigenaren de
legionellapreventiemaatregelen uitvoeren. Dit gebeurt nu te weinig,
aldus de onderzoekers.

bron:VROM

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular