De nieuwe uitvoering van de sociale zekerheid is een verbetering ten opzichte van de oude situatie. Dat concludeert het  nderzoeksbureau PriceWaterhouseCoopers in de evaluatie van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (SUWI), die het in opdracht van minister De Geus en staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft uitgevoerd. Dat de nieuwe organisaties op het terrein van werk en inkomen tot stand zijn gekomen en in het algemeen ordelijk functioneren, noemt het rapport gezien de vergaande veranderingen 'een prestatie van formaat'. Wel zijn er nog verbeteringen nodig, vooral in de samenwerking tussen de organisaties.

Minister De Geus en staatssecretaris Van Hoof hebben de evaluatie naar het parlement gestuurd. Het kabinet laat een oordeel hierover over aan het volgende kabinet.

Met de invoering van de Wet SUWI op 1 januari 2002 werd de uitvoering van de sociale zekerheid herzien. Sindsdien kunnen werkzoekenden bij Centra voor Werk en Inkomen (CWI's) terecht voor een baan en indien nodig voor het aanvragen van een uitkering. Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) beoordeelt of iemand recht heeft op een WW- of WAO-uitkering en zorgt voor de betaling ervan. 'Het was van begin af aan duidelijk dat het ging om een operatie van ongekende omvang', aldus het evaluatierapport. De waarneming dat er 'nu een uitvoeringstructuur staat die kennelijk in staat is de (nieuwe) wet- en regelgeving te absorberen en uit te voeren', brengt de onderzoekers tot de aanbeveling om 'niet opnieuw ingrijpend te gaan sleutelen aan de structuur van de sociale zekerheid'.

Wel zijn er verbeteringen nodig en mogelijk, aldus de onderzoekers. Daarbij gaat het onder meer om betere samenwerking tussen de verschillende organisaties in de sociale zekerheid (CWI, UWV en gemeenten) en klantgerichtheid. Ook met informatietechnologie is winst te behalen. Verder is versterking van de regie en coördinatie in de sociale zekerheid mogelijk.

Overigens constateren de onderzoekers dat er op verschillende van deze punten al wel vooruitgang is geboekt. Zo werken organisaties in de sociale zekerheid beter samen dan voor 1 januari 2002 en is er een gemeenschappelijke visie op de toepassing van informatietechnologie. Verder constateren de onderzoekers dat de 're-integratiemarkt na enige aanloopproblemen daadwerkelijk is gaan functioneren'. Ook zijn er besparingen geboekt op de uitvoeringskosten en zijn er verbeteringen gerealiseerd op het terrein van Werk boven Uitkering.

bron:SZW