Staatssecretaris Van Gennip (Economische Zaken ) heeft vrijdag namens het kabinet het rapport over de evaluatie van de Winkeltijdenwet naar de Tweede Kamer gestuurd. In de begeleidende brief geeft de staatssecretaris aan dat gezien de uiteenlopende (politieke) standpunten over de gewenste beleidsreactie op de evaluatie, eventuele besluitvorming wordt overgelaten aan het volgende kabinet.

In de evaluatie is onder andere ingegaan op mate waarin met de wet doelstellingen ten aanzien van keuzevrijheid voor burgers en ondernemersvrijheid zijn bereikt. Ook het functioneren van de wet als instrument voor gemeenten is onderzocht.

De koopzondag, die in 1996 mogelijk werd in alle gemeenten, staat centraal in de evaluatie. Het onderzoek werd begeleid door een klankbordgroep waarin vertegenwoordigers van de diverse belangengroepen zitting hadden.

De Winkeltijdenwet is in 1996 inwerking getreden en werd al eerder geëvalueerd in 1998. Dat bleek te snel na invoering om enige conclusies te trekken.

bron:EZ