(Persbericht) Evaluaties cameratoezicht vaak niet betrouwbaar!

Volgens het rapport 'Evaluatie cameratoezicht op openbare plaatsen (Viermeting)' van Regioplan is het merendeel van de evaluaties met betrekking tot cameratoezicht niet betrouwbaar.

In het rapport worden 51 evaluaties onder de loep genomen die door of voor gemeentes zijn uitgevoerd. Hierbij is onder andere gekeken of de evaluaties volgens de Maryland Scientific Methods Scale (MSMS) gedegen zijn uitgevoerd. Evaluaties die wetenschappelijk verantwoord zijn, dienen minimaal op niveau 3 van de MSMS uitgevoerd te zijn. Gebleken is dat slecht 9 van de 51 beoordeelde evaluaties niveau 3 van de MSMS halen en dus aan de minimale eisen voor wetenschappelijke validiteit voldoen. 12 van de 51 beoordeelde evaluaties komt zelfs niet verder dan niveau 1 van de MSMS.

Ondanks het feit dat de evaluaties niet betrouwbaar zijn en er dus geen goed zicht op het effect van cameratoezicht is, gaan veel gemeenten toch door met het schenden van de privacy van burgers door middel van cameratoezicht.
Reden te meer voor CameraLocaties.nl om te pleiten voor een wettelijk geregelde registratie en toetsing van het cameratoezicht door een onafhankelijke organisatie.

Kijk voor meer informatie op http://www.CameraLocaties.nl