(Persbericht) Project trekt aandacht Europese delegatie ministeries

Etten-Leur, 26 april 2011 P3transfer, aanbieder van bedrijfsspecifieke ontwikkeltrajecten, heeft samen met zorgverleningsinstantie Thebe meerdere EVC-trajecten (Erkennen van Verworven Competenties) succesvol afgerond. Een Europese delegatie bestaande uit loopbaanadviseurs van diverse ministeries had grote belangstelling voor de uitgebreide EVC-trajecten voor zorghulp, helpende zorg en welzijn, verzorgende IG en verpleegkundige. In het kader van European Lifelong Guidance Network (ELGPN), bracht de delegatie afgelopen week een bezoek aan Thebe op locatie De IJpelaar te Breda.

De EVC-trajecten richten zich op het in kaart brengen van de ervaring van medewerkers en toetst deze aan een landelijk erkend kwalificatiedossier. In het Ervaringscertificaat wordt de ervaring van een medewerker formeel erkend. De insteek van Thebe voor de EVC-trajecten is het bevorderen van de interne doorstroom van medewerkers. Middels een EVC-traject krijgen de medewerker en de organisatie inzicht in hun ervaringen, zodat de drempel een stuk lager is om carrià¨restappen te zetten. Interne deskundigen van Thebe waren ook nauw betrokken bij de EVC-trajecten waardoor de deelnemers direct op het juiste niveau en op de werkplek werden opgeleid. Juist deze begeleiding, ontstaan door samenwerking van beide partijen, was voor de Europese delegatie aanleiding om een bezoek te brengen aan Thebe.

Ronald de Pijper, Manager Team Opleiding & Ontwikkeling bij Thebe: à¢â‚¬Å“De arbeidskrapte binnen de gezondheidszorg is een ernstig probleem. Het motiveren en binden van medewerkers is daarom in onze sector essentieel. Het EVC-traject is hierin de schakel. Dat Thebe nu als voorbeeld fungeert, is natuurlijk een hele eer. Samen met onze partner P3transfer hebben we al drie jaar lang mensen kunnen certificeren tot aantoonbaar volwaardige medewerkers.à¢â‚¬

Margareth Koevoets, directeur P3transfer: à¢â‚¬Å“Wij zijn er trots op dat de Europese delegatie ons project bezocht. Wij zien de komst van de delegatie dan ook als bewijs dat het EVC-traject een startpunt is voor verdere ontwikkeling van medewerkers en meer biedt dan alleen een erkenning. Zo zien we na elk EVC-traject dat het zelfvertrouwen en de motivatie van medewerkers toenemen.à¢â‚¬

Tonje Gravàƒ¥s van Vox, Norwegian Agency for Lifelong Learning: à¢â‚¬Å“Begeleiding is de essentie van een succesvol EVC-traject. Tijdens ons bezoek aan Thebe heb ik kunnen ervaren hoe begeleiding het beste vormgegeven kan worden, namelijk door coaching op de werkvloer. Deze kennis neem ik zeker mee in de ontwikkeling van EVC-trajecten in Noorwegen.à¢â‚¬

------------------

P3transfer
P3transfer stelt mensen en organisaties in staat hun maximale potentieel te realiseren. Dat doen ze met maatwerk bedrijfsopleidingen voor medewerkers op mbo en mbo+ niveau. P3transfer ontwikkelt medewerkers van organisaties tot vakbekwame, betrokken, flexibele en pro-actieve professionals zodat zij een optimale bijdrage leveren aan de organisatiedoelstellingen. P3transfer biedt MBO-bedrijfsopleidingen, trainingen op maat en EVC-trajecten. De organisatie begeleidt medewerkers in hun ontwikkeling tot Xpert: de medewerker die zelfstandig, proactief werkt en positief staat tegenover verandering. P3transfer gelooft sterk in de praktijk als de krachtigste leerschool. Daarom sluiten de opleidingen optimaal aan bij de praktijk van medewerkers. Medewerkers kunnen het geleerde direct in de praktijk inzetten. Dat verbetert aantoonbaar het rendement van organisaties. En daar gaat het om bij P3transfer: resultaat. Meer informatie is te vinden op www.p3transfer.nl

Thebe
Thebe is een zorg- en dienstverleningsorganisatie voor alle inwoners van Midden- en West-Brabant . We bieden een breed dienstenpakket voor jong en oud. Van kraamzorg, jeugdgezondheidszorg, thuiszorg en voeding- en dieetadvisering tot zorg in onze woonzorgcentra. Alle bewoners van West- en Midden-Brabant zijn bij Thebe aan het juiste adres voor vragen en behoeften op gezondheidsgebied. Thebe levert passende en betaalbare zorg en alle daarbij benodigde voorzieningen. Het belangrijkste doel is om hun cliënten een zo aangenaam en zelfstandig mogelijk leven te laten leiden. Niet meer en niet minder. Daarom werken ze met deskundige, gemotiveerde medewerkers die borg staan voor persoonlijke en professionele zorg.

Meer informatie
Marcommit PR
Ingeborg Schrijver
[email protected]
035-5822730