Er zijn in Nederland ongeveer evenveel
ongelovigen als mensen met een traditioneel godsdienstig geloof: 38
respectievelijk 39 procent. Zo'n 62 procent van de Nederlanders
beschouwt zichzelf als 'gelovig' in brede zin, dat wil zeggen:
als 'gelovig' op een wijze die past bij een traditioneel
godsdienstig geloof of daarvan juist sterk afwijkt. Dit blijkt uit
het in opdracht van het RKK-televisieprogramma Kruispunt verrichte
onderzoek God in Nederland, waarvan de resultaten vandaag worden
bekendgemaakt.

Christelijke godsdienst

De onderzoekers onderscheiden drie
categorieën van ‘gelovigen’. Van de Nederlanders
heeft 39 procent wat zij noemen een 'transcendent-godsdienstige
overtuiging'. Dat wil zeggen: in de omschrijving van hun geloof
verwijzen deze mensen naar een bestaande, traditionele godsdienst.
In de meeste gevallen gaat het om de christelijke godsdienst.

Hogere macht

Van de Nederlandse bevolking heeft 11
procent een zogeheten 'transcendent-niet-godsdienstige
overtuiging'. Deze mensen nemen aan dat er een werkelijkheid is
die de zichtbare werkelijkheid overstijgt ('transcendeert'),
zonder dat ze daarbij naar elementen van een godsdienstig systeem
verwijzen. Dit type gelovigen erkent vrijwel altijd het bestaan van
enige 'hogere macht' die het leven beheerst.

Immanent

Mensen met een zogeheten 'immanente
overtuiging' erkennen niet het bestaan van een God of hogere
macht. Zij geven bovendien vaak expliciet aan te geloven in iets
'binnenwereldlijks' (de Natuur, bijvoorbeeld) of in iets 'in'
de mens. Van de Nederlandse bevolking hangt 12 procent een
'immanente overtuiging' aan. Ongelovig ten slotte verklaart 38
procent van de bevolking te zijn.

Daling aantal gelovigen

Minder mensen dan tien jaar geleden noemen
zichzelf gelovig. In 2006 beschouwde 62 procent van de bevolking
zichzelf als een gelovig mens. Dat is 5 procent minder dan in 1996.
De onderzoekers noemen dit op zichzelf genomen geen spectaculaire
daling, maar wel een belangrijk gegeven “gelet op de door
vrijwel iedereen verkondigde opvatting dat godsdienst weer
‘in’ is”.

bron:RKK