Tijdens de op 31 januari 2007 gehouden
zitting hebben het KWF en een ex-medewerkster, die aan het KWF
toebehorende gelden voor zichzelf heeft gehouden, een regeling
getroffen. Deze regeling is in een vonnis vastgelegd.

De regeling houdt in, dat de
ex-medewerkster een bedrag van € 195.000,00 aan het KWF
betaalt. Dit bedrag bestaat uit het door het KWF becijferde bedrag
aan verduisterde gelden, een bedrag in verband met een door het KWF
aan de ex-medewerkster verstrekte lening en overige kosten.

Bron: Rechtbank Assen