Voormalig raadsheer van het Gerechtshof te Leeuwarden W. Wedzinga is door de meervoudige strafkamer van de rechtbank Zwolle-Lelystad veroordeeld tot een taakstraf van 80 uren en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden. Deze straf is opgelegd wegens tweevoudige mishandeling van zijn voormalige vriendin.

De straf is aanmerkelijk lager dan door het Openbaar Ministerie was geëist, omdat de feiten waarvoor de rechtbank de verdachte heeft veroordeeld minder ernstig zijn dan waarvan het Openbaar Ministerie was uitgegaan. De rechtbank acht met name niet bewezen dat verdachte destijds het opzet heeft gehad om het slachtoffer zwaar lichamelijk letsel toe te brengen en evenmin dat verdachte, in tweede instantie, zelfs het opzet heeft gehad om het slachtoffer ter dood te brengen.

Bron: Rechtbank Zwolle-Lelystad

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular