Voor 85 mbo-opleidingen mogen scholen niet
meer zelf examens afnemen. De kwaliteit van de examens is volgens
staatssecretaris Van Bijsterveldt onder de maat. Zij wil de
licenties vanaf schooljaar 2007-2008 intrekken. Dat schrijft
staatssecretaris Van Bijsterveldt (OCW) in een brief aan de Tweede
Kamer.

De betrokken regionale opleidingscentra
(ROC's) mogen drie jaar lang geen examens voor deze opleidingen
verzorgen. Zij moeten die uitbesteden aan een ander ROC of een
exameninstelling.

Bron:OCW