Het Natuur- en Milieucentrum Ter Kleef in Haarlem heeft een excursie georganiseerd door de tropische kassen in de Stadskweektuin. Onderleiding van een deskundige gids bezoeken de deelnemers op dinsdag 17 mei a.s. de plantencollectie die in de kassen is ondergebracht. Het thema is 'tropische nutsgewassen'.

Eerst was het de Verenigde Oost-Indische Compagnie die de keuken wist te verrijken met producten uit 'de Oost'. Later is ook de multiculturele samenleving nog van grote invloed geweest op onze eetgewoontes. Het assortiment bij de groenteman en in de supermarkt is daardoor verrijkt met vele bijzondere exotische gewassen en vruchten. Overigens zijn sommige producten, zoals thee, koffie en cacao zo ingeburgerd, dat we ons nauwelijks meer beseffen dat de grondstoffen uit de tropen komen.

De plantensoorten die wij nuttig achten, worden nutsgewassen genoemd. Het Natuur- en Milieucentrum bezit een aanzienlijke collectie van dergelijke planten. De tropische soorten zijn in de kassen in de Stadskweektuin ondergebracht. Tijdens de excursie vertelt de gids over de herkomst en het gebruik van veel van de daar aanwezige planten.

De Stadskweektuin ligt aan de Kleverlaan 9 te Haarlem. De wandeling op 17 mei start om 19.30 uur vanaf het oude torentje

bron:gemeente Haarlem

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular