Haaglanden 14-12-2004 - Een speciaal executieteam van Politie
Haaglanden zal van maandag 20 t/m vrijdag 24 december in de hele regio
adressen bezoeken om openstaande boetes te innen. Indien men niet
bereid is de boetes te betalen, zal tot aanhouding worden overgegaan.
Vanaf donderdag 16 december krijgen de mensen om wie het gaat een brief
waarin het bezoek van het executieteam wordt aangekondigd. Om bezoek
aan deur en eventuele aanhouding te voorkomen kan men in de week van
maandag 20 t/m vrijdag 24 december tussen 08.00 en 20.00 uur de boete
ook betalen aan het hoofdbureau van Politie Haaglanden, Burgemeester
Patijnlaan 35 in Den Haag. In 2003 is ook een dergelijke executie-actie
gehouden. Toen bezocht het team 120 adressen. Er werd 30.000 euro aan
boetes geïnd en veertien mensen werden gearresteerd.

Bron: Politie Haaglanden