Delft, 7 september 2009 Expand start speciaal inruilprogramma met AVENSUS voor verouderde WAN apparatuur van Tacit, SkyX, IShared en Packetshaper.

Expand Networks , specialist voor beheersbare en veilige ICT-oplossingen, heeft in nauwe samenwerking met Avensus Nederland BV een trade-in programma ontwikkeld voor de Benelux. Hiermee stelt het organisaties in staat om verouderde producten en productlijnen middels een interessant inruilprogramma te swappen.

Afgelopen jaren heeft de markt van WAN Optimalisatie zich wereldwijd sterk ontwikkeld. Oude technologiën werden daarbij veelvuldig voorbijgestreefd door nieuwere en geregeld werden vendors overgenomen door andere partijen wat de continuiteit vaak niet ten goede kwam. Gevolg is dat de ondersteuning en R&D ontwikkelingen van de geimplementeerde oplossing abrupt zijn gestopt. Door deze end-of-life situatie ziet de ICT afdeling zich steeds vaker geplaatst voor een dilemma: de apparatuur werkt nog naar behoren en hoeft dus niet te worden weggehaald, maar de support & maintenanceverplichtingen zijn (of worden binnen afzienbare tijd) beëindigd.
Op termijn is deze situatie niet houdbaar en zal een alternatieve oplossing geïmplementeerd moeten worden. Moet men wachten tot de verouderde apparatuur niet meer goed werkt of actief op zoek gaan naar een alternatief. Avensus ondersteunt organisaties vanuit haar expertise bij Proof of Concept (PoC), labtest, funktioneel ontwerp, ter beschikking stellen testapparatuur en WAN design issues.
Voor verschillende end-of-life producten binnen de iShared, Packeteer en SkyX productlijn is bovendien speciaal voor de Benelux een inruilprogramma ontwikkeld, waarbij de vervangende producten van minimaal (en vaak veel meer) WAN netwerk performance kunnen garanderen. In combinatie met Expand Networks is Avensus in staat een betere vervangende oplossing te bieden die een soepele overgang garandeert en uiteindelijk de noodzakelijke continuiteit biedt.

Expand WAN optimalisatie kenmerkt zich door naast hardware ook softwarebased optimizing aan te bieden. Expand is vooral sterk voor satellietverkeer waar in de afgelopen maanden grote successen zijn geboekt op de Amerikaanse Marinemarkt. Dit succes is niet onopgemerkt gebleven zodat in Europa nu vooral vanuit deze markt (Marine, Defensie) veel belangstelling is voor Expand oplossingen.

Over Avensus
De core competence en tevens focus van Avensus Nederland is à¢â‚¬à…“information control. Onder Information control zijn drie pijlers (hoofdcategorieën) te onderscheiden namelijk:
Information security, information systems en Information services. Vanuit deze corecompetence willen we voor onze klanten de partner zijn die zorgdraagt voor beheersbare en veilige ICT omgevingen.

Media contact

Avensus Nederland B.V.
Tel: Tel. 036 5393100
E-mail: [email protected]
www.avensus.nl

Website: http://www.expand.com/