Vanaf eind oktober kunnen in Zuid-Limburg
leerlingen uit 5 vwo 'proefstuderen' aan de Open Universiteit
Nederland (OU). In samenwerking met de Onderwijsstichting
Sint-Bernardinus uit Parkstad Limburg is de pilot 'Academic
Experience' ontwikkeld. In september hebben 400 leerlingen en hun
ouders informatie en een uitnodiging voor de voorlichtingsavond op
2 oktober ontvangen. De hoop was dat zo'n twintig leerlingen aan
de Academic Experience zouden deelnemen. Het zijn er uiteindelijk
47 geworden, 15 jongens en 32 meisjes. Op donderdag 26 oktober
ontvangen de leerlingen het schriftelijk cursusmateriaal en de
toegangscode voor de elektronische leeromgeving.

In deze pilot kunnen de leerlingen uit 5
vwo van vier middelbare scholen (de colleges Bernardinus en
Sintermeerten uit Heerlen, het Eijkenhagencollege uit Landgraaf en
College Rolduc uit Kerkrade) kiezen uit een zevental volledige
cursussen uit de

bacheloropleidingen van de Open
Universiteit. Het gaat om de cursussen Veranderende grenzen
1815-1915, Rechtsgeschiedenis, Organisatie en management, Inleiding
in de Nederlandse economie, Sociale psychologie, Inleiding
informatica en Evolutie. Vooral de cursus Sociale psychologie is
populair: 22 leerlingen schreven zich hier voor in.

Naast de standaard studiebegeleiding
krijgen de vwo-leerlingen een extra bijeenkomst om
studie-ervaringen uit te wisselen. Het tentamen doen de vwo'ers
voor de zomervakantie van 2007. Wie slaagt voor het tentamen
ontvangt wel een bewijs, maar nog geen officieel certificaat. Dat
kan pas nadat ze 18 jaar geworden zijn.

Waarom dit initiatief?

De scholen van Onderwijsstichting
Sint-Bernardinus willlen vwo-leerlingen de kans geven hun talenten
te ontwikkelen en te ontdekken wat onderwijs op academisch niveau
inhoudt. De Open Universiteit Nederland heeft sinds haar oprichting
als doel het wetenschappelijk onderwijs toegankelijk maken voor
zoveel mogelijk mensen, dus ook voor jongeren. Met de pilot kan de
Open Universiteit ook ervaring opdoen met het voorlichtingstraject
aan de jongeren en hun werkwijze. Traditioneel is de doelgroep 30+
maar de afgelopen jaren neemt de belangstelling bij jongere mensen
toe voor een volledige studie of enkele cursussen aan de Open
Universiteit. Na afloop van de pilot Academic Experience zal
bekeken worden hoe en in welke omvang dit vwo-traject verder wordt
voortgezet.

bron:OU