Van 1 juni tot en met december 2007 vinden
vier proeven plaats met gratis openbaar vervoer in de daluren voor
65+'ers. Het ministerie van VenW draagt ongeveer 1,5 miljoen euro
bij aan de kosten. Dit maakte staatssecretaris Huizinga (VenW)
bekend tijdens een werkbezoek aan Rotterdam.

Twee experimenten vinden plaats in een
stedelijk gebied, de andere twee in een landelijke omgeving. In
juni beginnen proeven in Noord-Holland-Noord, Parkstad Limburg en
stadsregio Arnhem-Nijmegen. In juli begint een proef in
Rotterdam.

Onderzoek

Tijdens de proef wordt onderzoek gedaan
naar vragen als: Kan worden volstaan met lege stoelen vullen in de
daluren? Draagt gratis openbaar vervoer (ov) bij aan meer
mobiliteit van eenzame ouderen?

De uitkomsten en de evaluatie van de
experimenten worden verwacht in het voorjaar van 2008.

Coalitieakkoord

In het coalitieakkoord heeft het kabinet
afgesproken dat er meer ruimte komt om te experimenteren in het
stads- en streekvervoer met tariefdifferentiatie. Een voorbeeld
daarvan is gratis ov voor specifieke doelgroepen.

Bron:VenW