Amerikaans Ministerie van Energie benoemt innovatiemanager KEMA in nieuwe adviescommissie modernisering elektriciteitsnet
 
Arnhem, 23 mei – De U.S. Department of Energy heeft Dr. Ralph Masiello, innovatiemanager bij KEMA, benoemd in de ‘Electricity Advisory Committee’. Het ministerie heeft deze commissie onlangs ingesteld om te adviseren over de modernisering van het Amerikaanse elektriciteitsnet. Net als verschillende Europese overheden, heeft de Amerikaanse overheid de toekomstige elektriciteitsnetten hoog op de agenda gezet. Gezien de wereldwijde toename van het aantal decentrale opwekkingseenheden is dit een logische stap.

Duurzame energie belangrijke impuls voor ‘slimme elektriciteitsnetten’
Als gevolg van toenemende zorg over klimaatverandering, stijgende olieprijzen en het milieu neemt het aandeel duurzame energie in de totale energievoorziening verder toe. Dit heeft tot gevolg dat het aantal decentrale opwekkingseenheden, zoals windturbines, zonnecellen en (micro-) WKK’s, eveneens toeneemt. Om de betrouwbaarheid van het elektriciteitsnet ook in de toekomst te kunnen blijven garanderen moet dit elektriciteitsnet ‘slimmer’ worden.
 
Ook Nederlandse overheid verdiept zich in Smart Grids
De Nederlandse overheid heeft KEMA onlangs ingeschakeld om zijn bevindingen op het gebied van Smart Grids uiteen te zetten. In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken heeft KEMA het boek ‘Reflections – Smart Grids for the Future’ geschreven. Hierin geeft KEMA onder meer aan dat een nieuw elektriciteitsnetontwerp nodig is om grote hoeveelheden decentraal opgewekte energie en energie van grote windparken zonder problemen te kunnen integreren in het elektriciteitsnet. Het ministerie heeft dit boek inmiddels uitgegeven.
 
EU al langer bezig met Smart Grids
De Europese Unie heeft Smart Grids al eerder op de agenda gezet. In 2005 stelde zij de ‘Smart Grids European Technology Platform for Electricity Networks of the Future’ in. De doelstelling van deze adviescommissie is om een Europese visie te formuleren voor de ontwikkeling van Europese elektriciteitsnetten richting het jaar 2020. De bestuursvoorzitter van KEMA, Pier Nabuurs, is sinds 2005 de voorzitter van deze EU-adviescommissie.
 
Flex Power Grid Lab belangrijke schakel
Een belangrijke schakel in de verdere ontwikkeling van Smart Grids is het Flex Power Grid Lab. Eind april hebben KEMA en ECN, mede namens de TU Delft en de TU Eindhoven, dit nieuwe laboratorium geopend, dat in zijn soort uniek is. Met dit laboratorium kunnen decentrale opwekkers of vermogenselektronische componenten in Smart Grids worden onderzocht en getest.
 
Over KEMA
KEMA (www.kema.com) is gespecialiseerd in hoogwaardige dienstverlening op het gebied van business en technische consultancy, operationele ondersteuning, metingen & inspecties, en testen & certificeren. Klanten van KEMA zijn bedrijven in de energiesector, investeerders, overheden en de grote industriële elektriciteitsverbruikers. Tot zijn klanten telt KEMA bovendien leveranciers in de elektriciteitssector, producenten van elektrische onderdelen en eindproducten en handelsbedrijven zoals detail- en groothandelaren. Bij KEMA werken meer dan 1.600 professionals, verdeeld over 20 landen wereldwijd.

+++ Mededeling voor de redactie (niet bestemd voor publicatie) +++
Voor meer informatie met betrekking tot dit persbericht kunt u contact opnemen met Rolf van Stenus, persvoorlichter van KEMA, op +31 26 3 56 2607 of via [email protected].