De internationale handel in geneesmiddelen maakt een explosieve groei door. De uitvoerwaarde van geneesmiddelen steeg in de periode 1996-2004 met bijna 300 procent en de invoerwaarde nam toe met bijna 250 procent. Zowel de import- als exportwaarde zijn hiermee tot ruim 6 miljard euro toegenomen in 2004.

Internationaal
De omzet van de Nederlandse farmaceutische industrie is mede door de toegenomen vraag naar geneesmiddelen sterker gestegen dan in overige takken van de industrie. In de periode 1996-2004 steeg de totale industriële omzet in Nederland met 30 procent. De omzet van de farmaceutische industrie nam toe met 80 procent. Hiermee was de omzet farmaceutische industrie in 2004 goed voor 15 procent van de omzet in chemische industrie.

Vooral Europa
Het leeuwendeel van de handel in medicijnen van en naar Nederland bleef binnen de Europese grenzen. In 2004 kwam 60 procent van de invoer vanuit Europa en ging bijna 75 procent van de (weder)uitvoer naar Europa. Een groot deel van de geneesmiddeleninvoer uit Europa kwam in 2004 uit het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en België. Hun gezamenlijke aandeel in de Nederlandse import bedroeg  bijna 40 procent.
De belangrijkste exportlanden waren Frankrijk en Duitsland met aandelen in de uitvoer van respectievelijk 13 en 11 procent.

Stormachtige groei medicijnenimport uit Amerika
Buiten Europa speelde de invoer uit de Verenigde Staten (VS) een belangrijke rol. In 2004 werd voor 1,7 miljard euro aan geneesmiddelen vanuit de VS naar Nederland verscheept. Dit aandeel in de Nederlandse import van medicijnen liep in 2004 op tot bijna 30 procent waardoor de VS de grootste medicijnenleverancier is van Nederland. Een deel van deze import gaat vervolgens als (weder)uitvoer door naar andere Europese landen. 
In 1996 stond de VS met een invoer van 100 miljoen euro nog op de achtste plek van belangrijkste invoerlanden. Het aandeel medicijnen in de totale goedereninvoerstroom uit de VS is opgelopen van slechts 1 procent in 1996 tot ruim 9 procent in 2004.

bron:CBS

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular