Vandaag is een TNS NIPO rapport over tanderosie verschenen. Tanderosie is een onbekende maar snel groeiende gebitsaandoening bij kinderen. "Tandartsen en mondhygiënisten zien het probleem dat à©à©n op de vijf kinderen tanderosie heeft, terwijl ouders (97%) denken dat het gebit van hun kinderen in goede staat is", aldus TNS NIPO onderzoeksdirecteur Henk Foekema.

Uit het onderzoek onder tandartsen, mondhygiënisten en ouders blijkt dat tanderosie door de medische verzorgers als snelst groeiende en meest onderschatte gebitsaandoening wordt gezien. Prof. dr. A. van Nieuw Amerongen: "Het is hoog tijd dat de kennis en voorlichting over tanderosie aan tandartsen en consumenten verbetert om deze sluipende welvaartsziekte zoveel mogelijk in te perken."

Bij tanderosie wordt het tandglazuur aangetast en afgebroken door zuren, voornamelijk uit voedingsmiddelen (eten/ drinken) en maagzuur. Daardoor slijten tanden en kiezen. Tanderosie is nauwelijks te behandelen. De risico's op tanderosie bij kinderen worden sterk vergroot door verkeerd drink- en eetgedrag. Zuren in citrusvruchten en snoep kunnen het proces van tanderosie versnellen. Ook het dagelijks en veelvuldig drinken van vruchtensappen, limonades en frisdranken hebben sterke invloed op dit proces. Uit wetenschappelijk onderzoek onder dranken blijkt overigens vruchtensap het meest schadelijk te zijn voor tandglazuur. Van Nieuw Amerongen: "Ik pleit er dan ook voor dat op de verpakking van sappen, frisdranken en vruchtenlimonades wordt aangegeven hoe hoog de zuurgraad is, zodat ouders zelf een verantwoorde keuze kunnen maken voor hun kinderen."

Het percentage 10- tot 12-jarigen dat lijdt aan tanderosie ligt al op tien procent, terwijl een sterke toename te zien is bij 13- tot 16-jarigen: à©à©n op de vijf in deze leeftijdsgroep heeft tanderosie. En maar liefst 85 procent van de tandartsen en mondhygiënisten zien de laatste jaren steeds meer gevallen van tanderosie in hun praktijk en ruim 90 procent vindt dat het probleem zwaar onderschat wordt. "Terwijl we cariës redelijk onder controle hebben, is het dramatisch om te zien dat tanderosie het snelst groeiende probleem bij kindergebitten is", aldus kindertandarts Dr. J. Veerkamp. "De basis voor een tandvriendelijk eet- en drinkgedrag wordt gelegd in de kinderjaren van 0 tot 4 jaar. Ook als de kinderen op de basisschool zitten, is voor de ouders een belangrijke rol weggelegd als het gaat om het aanleren van goede eet- en drinkgewoonten. Juiste voorlichting aan ouders en kinderen is hierbij noodzakelijk." Hoewel tandartsen en mondhygiënisten vinden dat ouders verantwoordelijk zijn voor het drinkgedrag van hun kinderen pleiten zij voor meer voorlichting vanuit de overheid. Ook op scholen zou veel meer aandacht moeten worden besteed aan tanderosie.

Bron:TNS Nipo

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular