Zoals de Volkskrant vanochtend al kort meldde, hebben de partijvoorzitter van GroenLinks, Herman Meijer, en de voorzitter van de Eerste Kamerfractie, Diana de Wolff, gisteren na overleg met senator Sam Pormes, de minister van Justitie verzocht een onderzoek in te stellen naar de vraag of hij GroenLinks juist heeft geïnformeerd over een vermeend voorval uit zijn verleden. Sam Pormes heeft zich bereid verklaard volledig aan dit onderzoek mee te werken.

Concrete aanleiding is recente berichtgeving waarin wordt gesteld dat Sam Pormes bijna dertig jaar geleden deel zou hebben genomen aan een guerrillatraining in Zuid-Jemen. Deze beschuldiging is op zich niet nieuw en sinds eind jaren tachtig al een paar keer geuit.

Pormes heeft deze beschuldiging altijd weersproken en GroenLinks herhaalde malen verzekerd dat hij nooit in een trainingskamp in Jemen heeft gezeten. Volgens hem is er sprake van een persoonsverwisseling.

Harde bewijzen voor de aanwezigheid van Pormes in Jemen zijn nooit geleverd. Mensen die zelf in de jaren tachtig verteld hebben een Palestijns kamp in Jemen te hebben bezocht, weigeren - ook in de vandaag te verschijnen publicatie van HP/de Tijd - uitspraken te bekrachtigen dat Sam Pormes tot de deelnemers behoorde.

Nieuw in het bericht uit HP/de Tijd is echter, dat gewag wordt gemaakt van het bestaan van een rapport van de CRI. In dat rapport zou gesteld worden dat de "deelname" van Pormes aan een trainingskamp in Zuid-Jemen "aandacht verdient". Nader onderzoek zal moeten uitwijzen of dit rapport daadwerkelijk bestaat en ook bewijzen bevat die strijdig zijn met de informatie die Pormes aan GroenLinks heeft verstrekt. Mocht blijken dat er onwaarheid is gesproken, dan neemt GroenLinks dat hoog op.

GroenLinks heeft de minister van Justitie verzocht een onderzoek te verrichten naar de juistheid van de door HP/de Tijd gepubliceerde gegevens en daarbij de CRI gegevens te betrekken. Zonodig dient dit onderzoek onafhankelijk plaats te vinden.

bron:Groenlinks