In de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen is klassieke varkenspest (KVP) uitgebroken. Minister Veerman (LNV) neemt maatregelen om te voorkomen dat het varkenspestvirus naar Nederland wordt overgebracht. Minister Veerman vindt het daarnaast belangrijk dat klassieke varkenspest zo snel mogelijk wordt herkend als het virus toch ons land bereikt. Veerman voert daarom een nieuwe, snellere testmethode versneld in.
Daarnaast worden zieke dieren die een behandeling met medicijnen krijgen, onderzocht op KVP. Dat gebeurt ook als de varkenshouder of dierenarts niet direct aan varkenspest denkt. Bij bedrijven met een verhoogd risico op besmetting wordt extra onderzoek uitgevoerd. Veerman overlegt met de varkenshouderij hoe deze bedrijven zijn te identificeren.
Andere maatregelen zijn:
De controle van varkens uit Nordrhein-Westfalen is uitgebreid naar controle van alle varkens die de laatste tijd uit Duitsland zijn gekomen. De verplichte dubbele reiniging en ontsmetting van terugkerende veewagens uit Duitsland gaat ook gelden voor vrachtwagens voor voer, melk en mest. De import en export van varkens van en naar Nordrhein-Westfalen is stopgezet. Import van varkens uit de rest van Duitsland mag alleen als het zo goed als zeker is dat de dieren niet zijn besmet. Het inenten van dieren, dat een goede, veilige en snelle preventie zou opleveren, gebeurt niet.
bron:LNV